Kosarzyska (Gorce)

Kosarzyska – wzniesienie o wysokości 1019 m n.p.m. i ciąg polan na bocznym grzbiecie odbiegającym od Przysłopu w południowym kierunku do doliny Ochotnicy w Gorcach. Kosarzyska znajdują się powyżej schroniska Gorczańska Chata „GOCHA” (d. Hawiarska Koliba), a poniżej polany Przysłop Dolny. Stoki wschodnie opadają do doliny potoku Jamne, stoki zachodnie do doliny potoku Jaszcze (obydwa są prawobrzeżnymi dopływami Ochotnicy). Administracyjnie jest to część Ochotnicy Górnej. Dawniej na Kosarzyskach były pastwiska z licznymi zabudowaniami pasterskimi. Po II wojnie światowej stopniowo pasterstwo było zmniejszane. Niektóre szałasy uległy zniszczeniu, część polan została zalesiona, na niektórych w dalszym ciągu kontynuowany jest wypas.

Kosarzyska i widok na Gorc
Kapliczka Jasińskich na skraju polany
Polana z widokiem na dolinę potoku Jaszcze

Z Kosarzysk widoki rozlegają się nie tylko na pobliskie szczyty Gorców, ale również Beskid Sądecki, Pieniny i Tatry. Na skraju górnej polany pod lasem znajduje się kapliczka Jasińskich.

Kosarzyska znajdują się poza głównym obszarem Gorczańskiego Parku Narodowego, ale na ich zachodnich zboczach znajduje się jego enklawa, tzw. Mechów Las.

Nazwa pochodzi z języka wołoskiego (por. rum. coşar – „stodoła, obora”), na Podhalu i w Beskidach polskich koszar oznacza „przenośną zagrodę dla owiec”.

Szlaki turystyki pieszejEdytuj

  – żółty z Ochotnicy Górnej, doliną potoku Jamne, obok Gorczańskiej Chaty, przez Kosarzyska i Przysłop Dolny na grzbiet pasma Gorca, do połączenia z szlakiem zielonym na Gorc.
  • Czas przejścia od skrzyżowania dróg w Ochotnicy Górnej do Gorczańskiej Chaty 1:45 h, ↓ 1:15 h, deniwelacja 240 m
  • Czas przejścia od Gorczańskiej Chaty do skrzyżowania szlaków na Przysłopie Dolnym 1:40 h, ↓ 1 h, deniwelacja 360 m.

BibliografiaEdytuj

  • Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  • Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.