Otwórz menu główne

Kosmografśredniowieczna nazwa zawodu, z którego później wywiódł się kartograf i astrolog. Każdy kartograf do ok. XVII wieku musiał znać metody obliczeń ruchu ciał niebieskich, jak też sporządzać mapy.

Jeszcze długo po usprawnieniu druku przez Gutenberga mapy sporządzano na skórach i w jednorazowych wydaniach. W związku z dużym znaczeniem map dla nawigacji i handlu, przez stulecia zawód ten był bardzo dochodowy.