Kotlina Fogaraska

Kotlina Fogaraska (541.5, rum. Depresiunea Fǎgǎraşului) – makroregion fizycznogeograficzny Wyżyny Transylwańskiej w centralnej Rumunii (Siedmiogród). Obniżenie między Górami Fogaraskimi w Karpatach Południowych a Wyżyną Tyrnawską. Na zachodzie łączy się z Kotlina Sybińską, na wschodzie kończy się barierą gór Perşani.

Kotlina Fogaraska
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Wyżyna Transylwańska
Makroregion Kotlina Fogaraska
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Braszów
okręg Sybin

Kotlina Fogaraska jest pochodzenia erozyjno-tektonicznego. Została wytworzona przez Alutę, płynącą tu ze wschodu na zachód wzdłuż północnych zboczy Gór Fogaraskich. Wskutek tego, że Góry Fogaraskie wypiętrzają się szybciej, niż Wyżyna Tyrnawska, jak również wskutek osadzania stożków napływowych przez rzeki spływające z gór, obniżenie jest niesymetryczne – strona północna jest głębsza i tamtędy właśnie płynie Aluta.

Kotlina Fogaraska jest regionem rolniczym. Głównym miastem jest Făgăraş. Wzdłuż Aluty biegną droga i linia kolejowa z Braszowa do Przełomu Czerwonej Wieży.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84.
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466.
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3.
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.