Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska (54) – prowincja fizycznogeograficzna Regionu Karpackiego, część właściwych Karpat. Leży w całości na obszarze Rumunii. Stanowi centrum historycznego Siedmiogrodu.

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Bihor
okręg Sălaj
okręg Kluż
okręg Bistrița-Năsăud
okręg Arad
okręg Hunedoara
okręg Alba
okręg Mureș
okręg Harghita
okręg Sybin
okręg Braszów

Prowincja fizycznogeograficzna "Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska" składa się z dwóch sąsiadujących regionów – Gór Zachodniorumuńskich i Wyżyny Transylwańskiej. O podobieństwie tych regionów stanowi ich wyżynno-górski charakter (Wyżyna – 600-700 m n.p.m., Góry – do 1847 m n.p.m.), budowa geologiczna i położenie – wewnątrz łuku Karpat.

Góry Zachodniorumuńskie mają postać zwartego masywu krystalicznego otoczonego młodszymi skałami osadowymi z dużym udziałem młodych skał magmowych. Z kolei Wyżyna Transylwańska jest zbudowana ze skał osadowych (do 2500 m miąższości) na podłożu krystalicznym i stanowi dawne dno morskie (później jeziorne). Pod koniec pliocenu i w plejstocenie masyw i dno zostały wypiętrzone wraz z całym blokiem Karpat – masyw uległ odnowieniu, a dno jeziora zmieniło się w wyżynę. Następnie obie jednostki zostały poddane intensywnej erozji rzecznej, wcinającej się do 250-300 m w głąb pierwotnej powierzchni.

Podprowincje Gór Zachodniorumuńskich i Wyżyny Transylwańskiej dzielą się na makroregiony:

Bibliografia edytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, "Przegląd Geograficzny", tom LXVIII, z. 3-4, 1996, s. 457-466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973