Góry Kereszu

Góry Kereszu (542.3) – grupa górska w Karpatach, stanowiąca zachodni skraj Gór Zachodniorumuńskich. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Góry Kereszu
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Góry Zachodniorumuńskie
Makroregion Góry Kereszu
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Bihor
okręg Arad
Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

W skład grupy Gór Kereszu wchodzą dwa niewielkie pasma górskie nie łączące się bezpośrednio, a tylko odgałęziające się od tego samego Masywu BiharuPădurea Craiului na północy i Góry Codru na południu, rozdzielone szeroką kotliną Beiuş. Do makroregionu włącza się jeszcze położoną na północy kotlinę Vad, która dzieli Góry Kereszu od gór Seş w grupie Gór Seş-Meseş.

Podział Gór Kereszu:

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973