Kotlina Vad

Kotlina Vad (542.34; rum. Depresiunea Vad Borod) – kotlina górska w Karpatach, na granicy Gór Zachodniorumuńskich i Wielkiej Niziny Węgierskiej. Leży w zachodniej Rumunii.

Kotlina Vad
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Kereszu

Mezoregion

Kotlina Vad

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Bihor

Kotlina Vad dzieli dwa pasma górskie odgałęziające się na północny zachód od Masywu BiharuPădurea Craiului na południu i góry Seş na północy. Na wschodzie wąska, na zachodzie otwiera się lejkowato na Nizinę Węgierską. Dno kotliny tworzą osady Morza Panońskiego, pocięte przez erozję rzeczną i obecnie tworzące krajobraz pagórkowaty. Kotlina stanowi środkowy odcinek doliny Szybkiego Kereszu. Biegną nią droga i linia kolejowa łączące Oradeę z Klużem.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973