Góry Seș

Góry Seș (542.41; t. góry Plopiș, węg. Réz-hegység) – pasmo górskie w Karpatach, na granicy Gór Zachodniorumuńskich i Równiny Satmarsko-Berehowskiej. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Góry Seș
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Seș-Meseș

Mezoregion

Góry Seș

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Bihor
okręg Sălaj
okręg Kluż

Góry Seș stanowią pierwsze od północy spośród czterech pasm górskich odgałęziających się na północny zachód od Masywu Biharu. Na północnym wschodzie opada w rozległą kotlinę Șimleu, na południowym zachodzie opada w wąską kotlinę Vad. Od Masywu Biharu dzieli je górny odcinek doliny Szybkiego Kereszu. Najwyższy szczyt – Măgura Mare, 918 m n.p.m., na południowym skraju pasma.

Góry Seș są zbudowane z łupków krystalicznych i gnejsów. Są porośnięte lasami olchowymi i bukowymi.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973