Kotlina Șimleu

Kotlina Șimleu (542.43; rum. Depresiunea Șimleu) – kotlina górska w Karpatach, na granicy Gór Zachodniorumuńskich i Równiny Satmarsko-Berehowskiej. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Kotlina Șimleu
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Seș-Meseș

Mezoregion

Kotlina Șimleu

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Sălaj
okręg Bihor

Kotlina Șimleu ma kształt rozwartego trójkąta skierowanego ostrzem na południe, dotykającego północnego skraju Masywu Biharu. Na zachodzie ogranicza ją pasmo gór Seș, na wschodzie – pasmo Meseș. Od północy kotlinę zamykają dwa zrębowe wzgórza zbudowane z łupków krystalicznychMăgura Șimleului, 598 m n.p.m. i Măgura Coșeiului, 416 m n.p.m. Dno kotliny tworzą plioceńskie skały osadowe. Przez kotlinę Șimleu płyną m.in. rzeki Barcău i Crasna, mające źródła u zbiegu otaczających ją pasm Seș i Meseș.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973