Dolina Środkowej Maruszy

Dolina Środkowej Maruszy (541.3) – makroregion fizycznogeograficzny Wyżyny Transylwańskiej. Odcinek doliny Maruszy w jej środkowym biegu, między Karpatami Wschodnimi a Górami Zachodniorumuńskimi.

Dolina Środkowej Maruszy
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Wyżyna Transylwańska
Makroregion Dolina Środkowej Maruszy
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Marusza
okręg Kluż
okręg Alba

Dolina Środkowej Maruszy ciągnie się wąskim pasem z północnego wschodu na południowy zachód w poprzek Wyżyny Transylwańskiej, dzieląc Równinę Transylwańską na północy i Wyżynę Tyrnawską na południu, a następnie od południa otaczając Góry Maruszy.

Dolina Środkowej Maruszy stanowi oś osadniczą i komunikacyjną. Leżą w niej m.in. miasta Reghin, Târgu Mureș, Turda, Aiud i Alba Iulia. Całą długością doliny biegną linia kolejowa i droga.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84.
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466.
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3.
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.