Góry Maruszy

Góry Maruszy (541.2) – grupa górska w Karpatach, stanowiąca południową część Gór Zachodniorumuńskich. Leży w zachodniej Rumunii (w Siedmiogrodzie).

Góry Maruszy
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Góry Zachodniorumuńskie
Makroregion Góry Maruszy
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
- okręg Arad
- okręg Hunedoara
- okręg Alba
- okręg Kluż
Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

Góry Maruszy mają zróżnicowaną budowę geologiczną. Dzielą się na trzy wyraźnie odmienne grupy górskie i sąsiadujący z nimi odcinek doliny Maruszy:

Północną granicę łańcucha tworzą doliny Białego Kereszu i Arieş, południową – tektoniczne obniżenie doliny Maruszy, za którym leżą już Karpaty Południowe.

BibliografiaEdytuj

  1. Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  2. Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  3. Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3
  4. Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973