Rudawy Siedmiogrodzkie

Rudawy Siedmiogrodzkie (542.22; rum. Munţii Metaliferi, węg. Erdelyi-erchegyseg, niem. Siebenbürgen-Erzgebirge) – góry w Rumunii (w Siedmiogrodzie). Należą do łańcucha Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich.

Rudawy Siedmiogrodzkie
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Maruszy

Mezoregion

Rudawy Siedmiogrodzkie

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Hunedoara
okręg Alba

Główne pasma Gór Zachodniorumuńskich

Rudawy Siedmiogrodzkie wznoszą się w południowej części Gór Zachodniorumuńskich. Od północy dolina Białego Kereszu dzieli je od Masywu Biharu, zaś dolina Abrud, przełęcz Arsurilor i rzeka Ampoi – od gór Trascău. Od południa Rudawy Siedmiogrodzkie otacza Bruzda Maruszy. Od zachodu potok Almaş, przełęcz Tătăroaei i potok Vaţa dzielą je od gór Zarand.

Rudawy Siedmiogrodzkie są pochodzenia wulkanicznego. Ich najwyższy szczyt to Fericelii (1172 m n.p.m.). Rudawy Siedmiogrodzkie charakteryzują się formami wulkanicznymi – stożki i zastygłe lawy bazaltowe.

Od czasów starożytnych w górach wydobywano metale, od czego przybrały swoją nazwę.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973