Bruzda Maruszy

Bruzda Maruszy (542.24) – mezoregion w łańcuchu Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich. Leży na terytorium Rumunii, w Siedmiogrodzie.

Bruzda Maruszy
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska

Podprowincja

Góry Zachodniorumuńskie

Makroregion

Góry Maruszy

Mezoregion

Bruzda Maruszy

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Rumunia
okręg Arad
okręg Hunedoara

Bruzda Maruszy stanowi odcinek doliny Maruszy w jej środkowym biegu, sąsiadujący od południa z górami Poiana Ruscă, a od północy z Rudawami Siedmiogrodzkimi i górami Zarand. Bruzda Maruszy wykorzystuje tektoniczne obniżenie między Górami Zachodniorumuńskimi a Karpatami Południowymi. Marusza tworzy na tym odcinku kilka przełomów epigenetycznych. Szerokość Bruzdy Maruszy wynosi 1 do 6 km.

Bruzda Maruszy stanowi ważny korytarz komunikacyjny między Kotliną Panońską a Wyżyną Transylwańską.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.), Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki, Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki, Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański, Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973