Bruzda Maruszy (542.24) – mezoregion w łańcuchu Gór Maruszy w Górach Zachodniorumuńskich. Leży na terytorium Rumunii, w Siedmiogrodzie.

Bruzda Maruszy
Megaregion Region Karpacki
Prowincja Góry Zachodniorumuńskie i Wyżyna Transylwańska
Podprowincja Góry Zachodniorumuńskie
Makroregion Góry Maruszy
Mezoregion Bruzda Maruszy
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Rumunia
okręg Arad
okręg Hunedoara

Bruzda Maruszy stanowi odcinek doliny Maruszy w jej środkowym biegu, sąsiadujący od północy z górami Poiana Ruscă, a od południa z Rudawami Siedmiogrodzkimi i górami Zarand. Bruzda Maruszy wykorzystuje tektoniczne obniżenie między Górami Zachodniorumuńskimi a Karpatami Południowymi. Marusza tworzy na tym odcinku kilka przełomów epigenetycznych. Szerokość Bruzdy Maruszy wynosi 1 do 6 km.

Bruzda Maruszy stanowi ważny korytarz komunikacyjny między Kotliną Panońską a Wyżyną Transylwańską.

BibliografiaEdytuj

  • Krystyna Jawecka (red.), Mapa przeglądowa Europy. Rumunia. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1983/84
  • Jerzy Kondracki, Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z. 3–4, 1996, s. 457–466
  • Jerzy Kondracki, Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ​ISBN 83-02-04067-3
  • Andrzej Maryański, Rumunia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973