Kotlina Zasiecka (317.23) – mezoregion fizycznogeograficzny w Niemczech i zachodniej Polsce, stanowiący część Obniżenia Dolnołużyckiego (makroregion należący do Nizin Sasko-Łużyckich). Obszar Polski, sięgający po rzekę Lubszę, obejmuje 200 km² i jest jedyną na terytorium Polski częścią Obniżenia Dolnołużyckiego. Region przecina Nysa Łużycka, wzdłuż której przeprowadzona jest granica polsko-niemiecka.

Kotlina Zasiecka
Mapa regionu
Zasięg regionu w obrębie Polski
Prowincja

Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja

Niziny Sasko-Łużyckie

Makroregion

Obniżenie Dolnołużyckie

Mezoregion

Kotlina Zasiecka

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
woj. lubuskie
Niemcy

Kotlina Zasiecka obejmuje nieckę końcową lobu lodowca i charakteryzuje się licznymi bagnami i splecionymi ciekami wodnymi. Największe z nich to Rzeczyca (Tymnica) i Pstrąg (Strąg). Ponadto znajduje się w niej kilka niewielkich, prawdopodobnie antropogenicznych jezior (Głębokie, Niwa, Płytkie, Drutów i Żurawno) oraz liczne stawy rybne.

Nazwa regionu pochodzi od Zasiek, głównej polskiej miejscowości regionu.

Znajduje się tu rezerwat przyrody Żurawno oraz kilka użytków ekologicznych, z których najcenniejsze to: Żurawie Bagna i Ruskie Stawy.

Zdjęcia edytuj