Królowie Aten

lista w projekcie Wikimedia

W pierwszych wiekach swego istnienia polis Aten rządzone było przez królów. Ich pełną listę znamy dzięki przekazowi późnoantycznego historyka, Euzebiusza z Cezarei. Jakkolwiek dokładna, lista zawiera niemal wyłącznie imiona mityczne bądź półlegendarne i tylko niektórzy z tych władców – zwłaszcza z końca listy – mogą być traktowani jako postaci na poły historyczne. Pierwsi władcy Aten byli zapewne władcami dziedzicznymi. Od roku 1068 p.n.e. byli królami obieralnymi, choć dożywotnio, a od roku 753 p.n.e. już na 10-letnią kadencję. Z czasem zaczęto nazywać ich archontami, i gdy w roku 683 p.n.e. ich kadencję skrócono do roku, stali się (jako archonci) jednymi z urzędników ustroju republikańskiego.

KekropidziEdytuj

ErechteidziEdytuj

EgeidziEdytuj

MedontydziEdytuj

Królowie wybierani na lat dziesięćEdytuj