Archont (gr. ἄρχων, archon 'rządzący', imiesłów od gr. ἄρχω 'być na czele')[1][2] – najwyższy urzędnik polis w starożytnych Atenach, który przewodniczył radzie areopagu i zajmował się najważniejszymi sprawami ateńskiej polis. Urzędnicy ci pojawili się w VIII w. p.n.e. Również inne miasta greckie, np.: Sparta, Delfy, Delos używały tego tytułu na oznaczenie własnych urzędników polis.

W Atenach edytuj

Archontów było dziewięciu. Od lat 80. VII w. p.n.e. wybierano ich na roczną kadencję[3]. Urzędowanie rozpoczynali w miesiącu hekatombajon, który przypadał na lipiec.

Wśród dziewięciu archontów istniał podział funkcji:

 • archont eponymos stał na czele kolegium archontów, sprawował władzę wykonawczą, od jego imienia nazywano rok;
 • archont polemarchos kierował polityką zagraniczną i dowodził wojskiem;
 • archont basileus przewodniczył obrzędom religijnym, odpowiadał za sprawy religijne i kultowe;
 • sześciu tesmotetów zajmowało się ustawodawstwem, byli oni również sędziami w sprawach prywatnych. Tesmoteci określali, co jest zgodne z normami prawnymi (themis) polis.

Po zakończeniu kadencji archont wchodził w skład areopagu. Reformy Klejstenesa pod koniec VI w p.n.e. spowodowały utratę znaczenia tego urzędu i ograniczenie jego funkcji do spraw religii i sądownictwa.

Jest to także urzędnik "dostarczający" aktorów, co wiąże się z teatrem antycznym.

W Bizancjum edytuj

Bizantyńscy historycy często nazywali archontami władców obcych państw. W Cesarstwie termin ten był stosowany w odniesieniu do osób wpływowych, arystokratów, a jako termin techniczny – do zarządców prowincji. W VIII i IX wieku archontowie zarządzali prowincjami leżącymi na peryferiach Cesarstwa, takimi jak Dalmacja, Kefalonia, Kreta, Cypr. Tytuł ten nosili również dowódcy baz morskich i twierdz lądowych, a także zarządcy okręgów wojskowych, na obszarach zamieszkanych przez Słowian. W celu zapanowania nad nimi, spośród ich starszyzny plemiennej wybierano urzędnika odpowiedzialnego za pobór danin na rzecz Konstantynopola. W zamian za to cesarstwo pozwalało poszczególnym grupom ludności słowiańskiej zamieszkiwać jego obszary – głównie tereny Tesalii, Beocji, Peloponezu, Macedonii. Obszar nad którym panował archont był nazywany archontią. System ten był stosowany od VI/VII w. W okresie późniejszym – od końca XI w.– zaczął stopniowo zanikać, w związku z "rozpływaniem się" mas ludności słowiańskiej w przeważającym pierwiastku greckim. Tytuł był również używany w odniesieniu do urzędników centralnych urzędów gospodarczych: szefa mennicy cesarskiej (ἄρχων τῆς χαραγῆς, archōn tēs charagēs), warsztatów rzemieślniczych, arsenału[4].

Tytuł archonta pojawiał się również na Rusi, Kaukazie i w niektórych rejonach Włoch.

Archonci ateńscy od 682 p.n.e. do 275 n.e. edytuj

Rok Archont eponym Inni urzędnicy lub ważniejsze wydarzenia
682 p.n.e.-681 p.n.e. Kreon
681 p.n.e.-680 p.n.e. Lysiades
680 p.n.e.-679 p.n.e. Tlisias
679 p.n.e.-671 p.n.e. nieznani
671 p.n.e.-670 p.n.e. Leostratos
670 p.n.e.-669 p.n.e. nieznany
669 p.n.e.-668 p.n.e. Pejsistratos
668 p.n.e.-667 p.n.e. Autosthenes
667 p.n.e.-664 p.n.e. nieznani
664 p.n.e.-663 p.n.e. Miltiades
663 p.n.e.-659 p.n.e. nieznani
659 p.n.e.-658 p.n.e. Miltiades
658 p.n.e.-645 p.n.e. nieznani
645 p.n.e.-644 p.n.e. Dropides
644 p.n.e.-639 p.n.e. nieznani
639 p.n.e.-638 p.n.e. Damasias
638 p.n.e.-634 p.n.e. nieznani
634 p.n.e.-633 p.n.e. Epaenetos
633 p.n.e.-632 p.n.e. nieznany
632 p.n.e.-631 p.n.e. Megakles próba zamachu stanu w Atenach dokonana przez Kylona
631 p.n.e.-624 p.n.e. nieznani
624 p.n.e.-623 p.n.e. Aristaechmos
623 p.n.e.-621 p.n.e. nieznani
621 p.n.e.-620 p.n.e. Drakon spisanie prawa ateńskiego przez Drakona
620 p.n.e.-615 p.n.e. nieznani
615 p.n.e.-614 p.n.e. Heniochides
614 p.n.e.-605 p.n.e. nieznani
605 p.n.e.-604 p.n.e. Aristokles
604 p.n.e.-600 p.n.e. nieznani
600 p.n.e.-599 p.n.e. Kritias
599 p.n.e.-597 p.n.e. nieznani
597 p.n.e.-596 p.n.e. Kypselos
596 p.n.e.-595 p.n.e. Telekles
595 p.n.e.-594 p.n.e. Philombrotos
594 p.n.e.-593 p.n.e. Solon reformy Solona
593 p.n.e.-592 p.n.e. Dropides
592 p.n.e.-591 p.n.e. Eukrates
591 p.n.e.-590 p.n.e. Simon
590 p.n.e.-589 p.n.e. anarchia
589 p.n.e.-588 p.n.e. Phormion
588 p.n.e.-587 p.n.e. Philippos
587 p.n.e.-586 p.n.e. nieznany
586 p.n.e.-585 p.n.e. anarchia
585 p.n.e.-582 p.n.e. nieznani
582 p.n.e.-581 p.n.e. Damasias
581 p.n.e.-580 p.n.e. Damasias usunięty
580 p.n.e.-579 p.n.e. anarchia Komisja Dziesięciu
579 p.n.e.-578 p.n.e. anarchia
578 p.n.e.-577 p.n.e. nieznany
577 p.n.e.-576 p.n.e. Archestratidas
576 p.n.e.-570 p.n.e. nieznani
570 p.n.e.-569 p.n.e. Aristomenes
569 p.n.e.-566 p.n.e. nieznani
566 p.n.e.-565 p.n.e. Hippokleides
565 p.n.e.-561 p.n.e. nieznani
561 p.n.e.-560 p.n.e. Komeas Pizystrat zostaje tyranem Aten
560 p.n.e.-559 p.n.e. Hegestratos
559 p.n.e.-558 p.n.e. Hegesias
559 p.n.e.-556 p.n.e. nieznani
556 p.n.e.-555 p.n.e. Hegesias Pizystrat zostaje wypędzony lecz wkrótce wraca i ponownie narzuca się na tyrana
555 p.n.e.-554 p.n.e. Euthidemos
554 p.n.e.-548 p.n.e. nieznani Pizystrat zostaje usunięty ok. 550 p.n.e.
548 p.n.e.-547 p.n.e. Erksikleides
547 p.n.e.-546 p.n.e. Thespios Pizystrat ostatecznie zostaje tyranem Aten
546 p.n.e.-545 p.n.e. Phormion
545 p.n.e.-535 p.n.e. nieznani
536 p.n.e.-535 p.n.e. Phrynaios
535 p.n.e.-533 p.n.e. nieznani
533 p.n.e.-532 p.n.e. Therikles
532 p.n.e.-528 p.n.e. nieznani
528 p.n.e.-527 p.n.e. Philoneos Hippiasz i Hipparch zostają tyranami Aten po śmierci Pizystrata
527 p.n.e.-526 p.n.e. Onetorides
526 p.n.e.-525 p.n.e. Hippiasz
525 p.n.e.-524 p.n.e. Kleisthenes
524 p.n.e.-523 p.n.e. Miltiades
523 p.n.e.-522 p.n.e. Kalliades
522 p.n.e.-521 p.n.e. Pejsistratos
521 p.n.e.-518 p.n.e. nieznani
518 p.n.e.-517 p.n.e. Habron
517 p.n.e.-511 p.n.e. nieznani Hipparch zamordowany około 514 p.n.e.
511 p.n.e.-510 p.n.e. Harpaktides Hippiasz usunięty
510 p.n.e.-509 p.n.e. Skamandrios
509 p.n.e.-508 p.n.e. Lysagoras
508 p.n.e.-507 p.n.e. Isagoras Kleisthenes współzawodniczy z Isagorasem o stanowisko archonta, lecz zostaje wygnany przez Kleomenesa I króla Sparty
507 p.n.e.-506 p.n.e. Alkmeon
506 p.n.e.-504 p.n.e. nieznani
504 p.n.e.-503 p.n.e. Akestorides
503 p.n.e.-501 p.n.e. nieznani
501 p.n.e.-500 p.n.e. Hermokreon
500 p.n.e.-499 p.n.e. Smyros
499 p.n.e.-498 p.n.e. Lakratides
498 p.n.e.-497 p.n.e. nieznany
497 p.n.e.-496 p.n.e. Archias
496 p.n.e.-495 p.n.e. Hipparchos
495 p.n.e.-494 p.n.e. Philippos
494 p.n.e.-493 p.n.e. Pythokritos
493 p.n.e.-492 p.n.e. Themistokles
492 p.n.e.-491 p.n.e. Diognetos
491 p.n.e.-490 p.n.e. Hybrilides
490 p.n.e.-489 p.n.e. Phaenippos Bitwa pod Maratonem; strategami są Stesileos, Kallimachos i Miltiades
489 p.n.e.-488 p.n.e. Arystydes Sprawiedliwy
488 p.n.e.-487 p.n.e. Anchizes
487 p.n.e.-486 p.n.e. Telesinos
486 p.n.e.-485 p.n.e. Keures
485 p.n.e.-484 p.n.e. Philokrates
484 p.n.e.-483 p.n.e. Leostratos
483 p.n.e.-482 p.n.e. Nikodemos
482 p.n.e.-481 p.n.e. nieznany
481 p.n.e.-480 p.n.e. Hypsichides
480 p.n.e.-479 p.n.e. Kalliades Bitwa pod Salaminą; strategamiArystydes i Themistokles
479 p.n.e.-478 p.n.e. Ksanthippos ojciec Peryklesa; Bitwa pod Platejami; Arystydes jest strategiem
478 p.n.e.-477 p.n.e. Timosthenes
477 p.n.e.-476 p.n.e. Adimandos
476 p.n.e.-475 p.n.e. Phaedon
475 p.n.e.-474 p.n.e. Dromoklides
474 p.n.e.-473 p.n.e. Akestorides
473 p.n.e.-472 p.n.e. Menon
472 p.n.e.-471 p.n.e. Hares
471 p.n.e.-470 p.n.e. Praksiergos
470 p.n.e.-469 p.n.e. Demotion
469 p.n.e.-468 p.n.e. Apsiphion
468 p.n.e.-467 p.n.e. Theagenides
467 p.n.e.-466 p.n.e. Lysistratos
466 p.n.e.-465 p.n.e. Lysanias
465 p.n.e.-464 p.n.e. Lysitheos Sophanes jest strategiem
464 p.n.e.-463 p.n.e. Archedimides
463 p.n.e.-462 p.n.e. Tlipolemos Kimon jest strategiem
462 p.n.e.-461 p.n.e. Konon Ephialtes reformuje Areopag I wkrótce zostaje zamordowany
461 p.n.e.-460 p.n.e. Euthippos
460 p.n.e.-459 p.n.e. Phrasikles wojna ze Spartą, I wojna peloponeska
459 p.n.e.-458 p.n.e. Philokles Phrynicos, Dikaiogenes i Hippodamas są strategami
458 p.n.e.-457 p.n.e. Habron
457 p.n.e.-456 p.n.e. Mnisitheides
456 p.n.e.-455 p.n.e. Kallias
455 p.n.e.-454 p.n.e. Sosistratos
454 p.n.e.-453 p.n.e. Ariston
453 p.n.e.-452 p.n.e. Lysikrates
452 p.n.e.-451 p.n.e. Chaerephanes
451 p.n.e.-450 p.n.e. Andidotos Anaksikrates i Kimonstrategami
450 p.n.e.-449 p.n.e. Euthydemos
449 p.n.e.-448 p.n.e. Pedieos
448 p.n.e.-447 p.n.e. Philiskos Perykles, Tolmides i Epiteles są strategami; Pokój Kalliasa, koniec wojen grecko-perskich
447 p.n.e.-446 p.n.e. Timarchides
446 p.n.e.-445 p.n.e. Kallimachos
445 p.n.e.-444 p.n.e. Lysimachides pokój między Atenami i Spartą
444 p.n.e.-443 p.n.e. Praksiteles
443 p.n.e.-442 p.n.e. Lysanias Perykles jest strategiem
442 p.n.e.-441 p.n.e. Diphilos Perykles jest strategiem
441 p.n.e.-440 p.n.e. Timokles Perykles i Glaukon są strategami
440 p.n.e.-439 p.n.e. Morychides Perykles jest strategiem
439 p.n.e.-438 p.n.e. Glaukinos Perykles jest strategiem
438 p.n.e.-437 p.n.e. Theodoros Perykles jest strategiem
437 p.n.e.-436 p.n.e. Ephthymenes Perykles jest strategiem
436 p.n.e.-435 p.n.e. Lysimachos Perykles jest strategiem
435 p.n.e.-434 p.n.e. Andiochides Perykles jest strategiem
434 p.n.e.-433 p.n.e. Krates Perykles jest strategiem
433 p.n.e.-432 p.n.e. Apseudes Perykles, Lakedaimonios, Diotimos i Proteas są strategami
432 p.n.e.-431 p.n.e. Pythodoros wybuch wojny peloponeskiej; Perykles i Kalliasstrategami
431 p.n.e.-430 p.n.e. Euthydemos Perykles jest strategiem
430 p.n.e.-429 p.n.e. Apollodoros zmarł Perykles; Ksenophon, Hestiodoros, Kalliades, Melesandros i Phanomachos są strategami
429 p.n.e.-428 p.n.e. Epameinon Phormio jest strategiem
428 p.n.e.-427 p.n.e. Diotemos Demosthenes, Asopios, Paches, Kleidippes i Lysikles są strategami
427 p.n.e.-426 p.n.e. Eukles Nikiasz, Charoiades i Prokles są strategami
426 p.n.e.-425 p.n.e. Euthynos Laches i Hippokrates są strategami
425 p.n.e.-424 p.n.e. Stratokles Nikiasz, Eurymedon, Pythodoros i Sophokles są strategami
424 p.n.e.-423 p.n.e. Isarchos Demosthenes, Kleon, Tukidydes i Hippokrates są strategami
423 p.n.e.-422 p.n.e. Aminias Kleon jest strategiem
422 p.n.e.-421 p.n.e. Alkajos Kleon jest strategiem
421 p.n.e.-420 p.n.e. Aristion
420 p.n.e.-419 p.n.e. Astyphilos Alkibiades jest strategiem
419 p.n.e.-418 p.n.e. Archias
418 p.n.e.-417 p.n.e. Andiphon Laches i Nikostratos są strategami
417 p.n.e.-416 p.n.e. Euphemos początek ekspedycji sycylijskiej
416 p.n.e.-415 p.n.e. Arimnistos Nikiasz, Alkibiades i Lamachos są strategami
415 p.n.e.-414 p.n.e. Charias Alkibiades jest strategiem
414 p.n.e.-413 p.n.e. Tisandros Lamachos jest strategiem
413 p.n.e.-412 p.n.e. Kleokritos Eurymedon, Demosthenes i Nikiasz są strategami; klęska ekspedycji sycylijskiej
412 p.n.e.-411 p.n.e. Kallias Skambonides
411 p.n.e.-410 p.n.e. Mnasilochos (zmarł); Theopompos Simichos i Aristarchos są strategami
410 p.n.e.-409 p.n.e. Glaukippos
409 p.n.e.-408 p.n.e. Diokles Anytos jest strategiem
408 p.n.e.-407 p.n.e. Euktimon
407 p.n.e.-406 p.n.e. Andigenes Alkibiades, Adeimantos i Aristokrates są strategami
406 p.n.e.-405 p.n.e. Kallias Angelides Archestratos, Thrasylos, Perikles, Lysias, Diomedon, Aristokrates, Erasinides, Protomachos i Aristogenes są strategami
405 p.n.e.-404 p.n.e. Aleksias Adeimantos, Eukrates, Philokles, Menandros, Tydeos i Kephisodotos są strategami
404 p.n.e.-403 p.n.e. Pythodoros kapitulacja Aten, Trzydziestu Tyranów obejmuje władzę; Pythodoros nie zostaje uznany archontem eponymem
403 p.n.e.-402 p.n.e. Eukleides obalenie Trzydziestu Tyranów i przywrócenie demokracji
402 p.n.e.-401 p.n.e. Mikon
401 p.n.e.-400 p.n.e. Ksenaenetos
400 p.n.e.-399 p.n.e. Laches
399 p.n.e.-398 p.n.e. Aristokrates obrona i śmierć Sokratesa
398 p.n.e.-397 p.n.e. Euthykles
397 p.n.e.-396 p.n.e. Souniades
396 p.n.e.-395 p.n.e. Phormion
395 p.n.e.-394 p.n.e. Diophandos Ateny biorą udział w wojnie korynckiej przeciwko Sparcie
394 p.n.e.-393 p.n.e. Ebulides
393 p.n.e.-392 p.n.e. Demostratos Adeimantos jest strategiem
392 p.n.e.-391 p.n.e. Philokles
391 p.n.e.-390 p.n.e. Nikoteles
390 p.n.e.-389 p.n.e. Demostratos Thrasybulos i Ergokles są strategami
389 p.n.e.-388 p.n.e. Antipatros Agyrrhios i Pamphilos są strategami
388 p.n.e.-387 p.n.e. Pyrgion Thrasybulos i Dionysios są strategami
387 p.n.e.-386 p.n.e. Theodotos
386 p.n.e.-385 p.n.e. Mystichides koniec wojny korynckiej i Pokój Antalkidasa
385 p.n.e.-384 p.n.e. Deksitheos
384 p.n.e.-383 p.n.e. Dietrephes
383 p.n.e.-382 p.n.e. Phanostratos
382 p.n.e.-381 p.n.e. Euandros
381 p.n.e.-380 p.n.e. Demophilos
380 p.n.e.-379 p.n.e. Pytheas
379 p.n.e.-378 p.n.e. Nikon odnowienie wojny ze Spartą
378 p.n.e.-377 p.n.e. Naosinikos
377 p.n.e.-376 p.n.e. Kalleas
376 p.n.e.-375 p.n.e. Charisandros Kedon jest strategiem
375 p.n.e.-374 p.n.e. Hippodamas
374 p.n.e.-373 p.n.e. Sokratides
373 p.n.e.-372 p.n.e. Asteios Iphikrates, Kallistratos, Chabrias i Timotheos są strategami
372 p.n.e.-371 p.n.e. Alkisthenes
371 p.n.e.-370 p.n.e. Phrasikleides pokój ze Spartą
370 p.n.e.-369 p.n.e. Dyskinitos
369 p.n.e.-368 p.n.e. Lysistratos
368 p.n.e.-367 p.n.e. Nausigenes
367 p.n.e.-366 p.n.e. Polyzelos
366 p.n.e.-365 p.n.e. Kiphisodoros Chabrias jest strategiem
365 p.n.e.-364 p.n.e. Chion Iphikrates jest strategiem
364 p.n.e.-363 p.n.e. Timokrates
363 p.n.e.-362 p.n.e. Charikleides Ergophilos i Kallisthenes są strategami
362 p.n.e.-361 p.n.e. Molon Leosthenes i Autokles są strategami; Bitwa pod Mantineją.
361 p.n.e.-360 p.n.e. Nikophemos Timomachos jest strategiem
360 p.n.e.-359 p.n.e. Kallimides Menon, Timotheos i Kephisodotos są strategami
359 p.n.e.-358 p.n.e. Eucharistos
358 p.n.e.-357 p.n.e. Kephisodotos
357 p.n.e.-356 p.n.e. Agathokles Chabrias jest strategiem
356 p.n.e.-355 p.n.e. Elpines Iphikrates, Timotheos i Menestheos są strategami
355 p.n.e.-354 p.n.e. Kallistratos
354 p.n.e.-353 p.n.e. Diotimos
353 p.n.e.-352 p.n.e. Thudimos
352 p.n.e.-351 p.n.e. Aristodemos
351 p.n.e.-350 p.n.e. Theellos
350 p.n.e.-349 p.n.e. Apollodoros
349 p.n.e.-348 p.n.e. Kallimachos Hegesileos jest strategiem
348 p.n.e.-347 p.n.e. Theophilos
347 p.n.e.-346 p.n.e. Themistokles Proksenos jest strategiem
346 p.n.e.-345 p.n.e. Archias
345 p.n.e.-344 p.n.e. Ebulos
344 p.n.e.-343 p.n.e. Lykiskos Phokion jest strategiem
343 p.n.e.-342 p.n.e. Pythodotos
342 p.n.e.-341 p.n.e. Sosigenes
341 p.n.e.-340 p.n.e. Nikomachos
340 p.n.e.-339 p.n.e. Theophrastos Phokion jest strategiem
339 p.n.e.-338 p.n.e. Lysimachides Phokion jest strategiem, został pokonany przez Filipa Macedońskiego
338 p.n.e.-337 p.n.e. Ksaerondas Lysikles jest strategiem
337 p.n.e.-336 p.n.e. Phrynichos
336 p.n.e.-335 p.n.e. Pythodilos
335 p.n.e.-334 p.n.e. Euaenetos
334 p.n.e.-333 p.n.e. Ktisikles
333 p.n.e.-332 p.n.e. Nikokrates
332 p.n.e.-331 p.n.e. Nikites
331 p.n.e.-330 p.n.e. Aristophanes
330 p.n.e.-329 p.n.e. Aristophon
329 p.n.e.-328 p.n.e. Kiphisophon
328 p.n.e.-327 p.n.e. Euthikritos
327 p.n.e.-326 p.n.e. Hegemon
326 p.n.e.-325 p.n.e. Chremes
325 p.n.e.-324 p.n.e. Andikles Philokles jest strategiem
324 p.n.e.-323 p.n.e. Hegesias
323 p.n.e.-322 p.n.e. Kiphisodoros Phokion i Leosthenes są strategami; Wojna lamijska
322 p.n.e.-321 p.n.e. Philokles
321 p.n.e.-320 p.n.e. Archippos
320 p.n.e.-319 p.n.e. Neaechmos
319 p.n.e.-318 p.n.e. Apollodoros
318 p.n.e.-317 p.n.e. Archippos
317 p.n.e.-316 p.n.e. Demogenes Demetriusz z Faleronu zainstalowany przez macedońskiego regenta Kassandra jako gubernator
316 p.n.e.-315 p.n.e. Demokleides
315 p.n.e.-314 p.n.e. Praksibulos
314 p.n.e.-313 p.n.e. Nikodoros
313 p.n.e.-312 p.n.e. Theophrastos
312 p.n.e.-311 p.n.e. Polemon
311 p.n.e.-310 p.n.e. Simonides
310 p.n.e.-309 p.n.e. Hieromnemon
309 p.n.e.-308 p.n.e. Demetrios
308 p.n.e.-307 p.n.e. Charinos
307 p.n.e.-306 p.n.e. Anaksikrates Lysias jest tesmotetą; Demetriusz z Faleronu został usunięty przez Demetriusza Poliorketesa
306 p.n.e.-305 p.n.e. Korojbos Pamphilos jest tesmotetą
305 p.n.e.-304 p.n.e. Euksenippos Autolykos jest tesmotetą
304 p.n.e.-303 p.n.e. Pherekles Epicharinos jest tesmotetą
303 p.n.e.-302 p.n.e. Leostratos Diophantos jest tesmotetą
302 p.n.e.-301 p.n.e. Nikokles Nikon jest tesmotetą
301 p.n.e.-300 p.n.e. Klearchos Mnesarchos jest tesmotetą
300 p.n.e.-299 p.n.e. Hegemachos
299 p.n.e.-298 p.n.e. Euktemon Theophilos jest tesmotetą
298 p.n.e.-297 p.n.e. Mnesidemos
297 p.n.e.-296 p.n.e. Antiphates
296 p.n.e.-295 p.n.e. Nikias Antikrates jest tesmotetą
295 p.n.e.-294 p.n.e. Nikostratos Dorotheos jest tesmotetą
294 p.n.e.-293 p.n.e. Olympiodoros Thrasykles jest tesmotetą
293 p.n.e.-292 p.n.e. Olympiodoros Epikuros jest tesmotetą
292 p.n.e.-291 p.n.e. Philippos
291 p.n.e.-290 p.n.e. Kimon
290 p.n.e.-289 p.n.e. Aristonymos
289 p.n.e.-288 p.n.e. Charinos (?)
288 p.n.e.-287 p.n.e. Ksenophon (?)
287 p.n.e.-286 p.n.e. Diokles Ksenophon jest tesmotetą
286 p.n.e.-285 p.n.e. Diotimos Lysistratos jest tesmotetą
285 p.n.e.-284 p.n.e. Isaios
284 p.n.e.-283 p.n.e. Euthios Naosimenes jest tesmotetą
283 p.n.e.-282 p.n.e. Nikias Theophilos jest tesmotetą
282 p.n.e.-281 p.n.e. Urios Euksenos jest tesmotetą
281 p.n.e.-280 p.n.e. Gorgias
280 p.n.e.-279 p.n.e. Sosistratos (?)
279 p.n.e.-278 p.n.e. Anaksikrates
278 p.n.e.-277 p.n.e. Demokles
277 p.n.e.-276 p.n.e. Eubulos (?)
276 p.n.e.-275 p.n.e. Olbios Kydias jest tesmotetą
275 p.n.e.-274 p.n.e. Philippides (?)
274 p.n.e.-273 p.n.e. Glaukippos Euthonios jest tesmotetą
273 p.n.e.-272 p.n.e. nieznany
272 p.n.e.-271 p.n.e. Telokles (?)
271 p.n.e.-270 p.n.e. Pytharatos
270 p.n.e.-269 p.n.e. Pejthidemos Kleigenes jest tesmotetą
269 p.n.e.-268 p.n.e. Diogejton Theodotos jest tesmotetą
268 p.n.e.-267 p.n.e. Menekles Theodoros jest tesmotetą
267 p.n.e.-266 p.n.e. Nikias Otryneos Isokrates jest tesmotetą; Wojna chremonidejska
266 p.n.e.-265 p.n.e. Hagnias (?) Potamon jest tesmotetą
265 p.n.e.-264 p.n.e. Philokrates Hegesippos jest tesmotetą
264 p.n.e.-263 p.n.e. Diognetos
263 p.n.e.-262 p.n.e. Antipatros
262 p.n.e.-261 p.n.e. Arrheneides
261 p.n.e.-260 p.n.e. Kleomachos Aphthonetos jest tesmotetą; Ateny zostały zdobyte przez króla Macedonii Antygona II Gonatasa, koniec wojny chremonidejskiej
260 p.n.e.-259 p.n.e. Polystratos (?)
259 p.n.e.-258 p.n.e. nieznany
258 p.n.e.-257 p.n.e. Antiphon (?)
257 p.n.e.-256 p.n.e. Thymochares (?) Sostratos jest tesmotetą
256 p.n.e.-255 p.n.e. Alkibiades (?)
255 p.n.e.-254 p.n.e. Euboulos
254 p.n.e.-253 p.n.e. Philostratos (?)
253 p.n.e.-252 p.n.e. Lysitheides (?)
252 p.n.e.-251 p.n.e. Lykeas (?)
251 p.n.e.-250 p.n.e. Kallimedes Kallias jest tesmotetą
250 p.n.e.-249 p.n.e. Antimachos Chairigenes jest tesmotetą
249 p.n.e.-248 p.n.e. Thersilochos Diodotos jest tesmotetą
248 p.n.e.-247 p.n.e. Polyeuktos Chairephon jest tesmotetą
247 p.n.e.-246 p.n.e. Hieron Phainylos jest tesmotetą
246 p.n.e.-245 p.n.e. Diomedon Phoryskides jest tesmotetą
245 p.n.e.-244 p.n.e. Theophemos Prokles jest tesmotetą
244 p.n.e.-243 p.n.e. Philoneos
243 p.n.e.-242 p.n.e. Kydenor
242 p.n.e.-241 p.n.e. Eurykleides
241 p.n.e.-240 p.n.e. Lysiades Aristomachos jest tesmotetą
240 p.n.e.-239 p.n.e. Athenodoros Arketos jest tesmotetą
239 p.n.e.-238 p.n.e. Lysias
238 p.n.e.-237 p.n.e. Pheidostratos
237 p.n.e.-236 p.n.e. Kimon
236 p.n.e.-235 p.n.e. Ekphantos
235 p.n.e.-234 p.n.e. Lysanias Eumelos jest tesmotetą
234 p.n.e.-233 p.n.e. Phanostratos (?)
233 p.n.e.-232 p.n.e. nieznany
232 p.n.e.-231 p.n.e. Jason
231 p.n.e.-230 p.n.e. nieznany
230 p.n.e.-229 p.n.e. Phanomachos (?)
229 p.n.e.-228 p.n.e. Heliodoros Charias jest tesmotetą
228 p.n.e.-227 p.n.e. Leochares Theokrisios jest tesmotetą
227 p.n.e.-226 p.n.e. Theophilos Philippos jest tesmotetą
226 p.n.e.-225 p.n.e. Ergochares Zoilos jest tesmotetą
225 p.n.e.-224 p.n.e. Niketes
224 p.n.e.-223 p.n.e. Antiphilos
223 p.n.e.-222 p.n.e. nieznany
222 p.n.e.-221 p.n.e. Archelaos Moschos jest tesmotetą
221 p.n.e.-220 p.n.e. Thrasyphon
220 p.n.e.-219 p.n.e. Menekrates
219 p.n.e.-218 p.n.e. Chajrephon
218 p.n.e.-217 p.n.e. Kallimachos (?) Aristoteles jest tesmotetą
217 p.n.e.-216 p.n.e. nieznany
216 p.n.e.-215 p.n.e. Hagnias Potamon
215 p.n.e.-214 p.n.e. Diokles Aristophanes jest tesmotetą
214 p.n.e.-213 p.n.e. Euphiletos
213 p.n.e.-212 p.n.e. Heraklejtos
212 p.n.e.-211 p.n.e. Philinos (?)
211 p.n.e.-210 p.n.e. Aeschron
210 p.n.e.-209 p.n.e. nieznany
210 p.n.e.-209 p.n.e. Kallajschros Archikles jest tesmotetą
208 p.n.e.-207 p.n.e. Ankylos (?)
207 p.n.e.-206 p.n.e. Pantiades (?)
206 p.n.e.-205 p.n.e. Kallistratos (?) Hagnonides jest tesmotetą
205 p.n.e.-204 p.n.e. Euandros (?)
204 p.n.e.-203 p.n.e. Apollodoros
203 p.n.e.-202 p.n.e. Proksenides Euboulos jest tesmotetą
202 p.n.e.-201 p.n.e. Euthykritos (?)
201 p.n.e.-200 p.n.e. Nikophon (?)
200 p.n.e.-199 p.n.e. Dionysios (?)
199 p.n.e.-198 p.n.e. Philon (?)
198 p.n.e.-197 p.n.e. Diodotos
197 p.n.e.-196 p.n.e. Sositeles
196 p.n.e.-195 p.n.e. Charikles Aeschrion jest tesmotetą
195 p.n.e.-193 p.n.e. nieznani
193 p.n.e.-192 p.n.e. Phanarchides
192 p.n.e.-191 p.n.e. Diodotos Prokles jest tesmotetą
191 p.n.e.-190 p.n.e. nieznany Kephalos jest tesmotetą
190 p.n.e.-189 p.n.e. Hippias (?) Theodosios przypuszczalnie jest tesmotetą
189 p.n.e.-188 p.n.e. Isokrates (?)
188 p.n.e.-187 p.n.e. Symmachos Archikles jest tesmotetą
187 p.n.e.-186 p.n.e. Theoksenos Bioteles przypuszczalnie jest tesmotetą
186 p.n.e.-185 p.n.e. Zopyros Megaristos jest tesmotetą
185 p.n.e.-184 p.n.e. Eupolemos Stratonikos jest tesmotetą
184 p.n.e.-183 p.n.e. Sosigenes (?)
183 p.n.e.-182 p.n.e. Hermogenes
182 p.n.e.-181 p.n.e. Timesianaks
181 p.n.e.-180 p.n.e. Telesarchides
180 p.n.e.-179 p.n.e. Dionysios (?) Jason jest tesmotetą
179 p.n.e.-178 p.n.e. Menedemos
178 p.n.e.-177 p.n.e. Philon Philistion jest tesmotetą
177 p.n.e.-176 p.n.e. Speosippos
176 p.n.e.-175 p.n.e. Hippakos
175 p.n.e.-174 p.n.e. Sonikos Pausanias jest tesmotetą
174 p.n.e.-173 p.n.e. nieznany
173 p.n.e.-172 p.n.e. Aleksandros (?)
172 p.n.e.-171 p.n.e. Sosigenes
171 p.n.e.-170 p.n.e. Antigenes Sosandros jest tesmotetą
170 p.n.e.-169 p.n.e. nieznany
169 p.n.e.-168 p.n.e. Eunikos Hieronymos jest tesmotetą
168 p.n.e.-167 p.n.e. Ksenokles Sthenedemos jest tesmotetą
167 p.n.e.-166 p.n.e. Nikosthenes (?)
166 p.n.e.-165 p.n.e. Achaios Herakleon jest tesmotetą
165 p.n.e.-164 p.n.e. Pelops Dionysikles jest tesmotetą
164 p.n.e.-163 p.n.e. Charias (?)
163 p.n.e.-162 p.n.e. Erastos Demetrios jest tesmotetą
162 p.n.e.-161 p.n.e. Posejdonios
161 p.n.e.-160 p.n.e. Aristolas
160 p.n.e.-159 p.n.e. Tychandros Sosigenes jest tesmotetą
159 p.n.e.-158 p.n.e. Diokles (?) Dionysodoros jest tesmotetą
158 p.n.e.-157 p.n.e. Aristajchmos
157 p.n.e.-156 p.n.e. Anthesterios
156 p.n.e.-155 p.n.e. Kallistratos
155 p.n.e.-154 p.n.e. Mnestheos Philiskos jest tesmotetą
154 p.n.e.-153 p.n.e. Epajnetos (?)
153 p.n.e.-152 p.n.e. Aristophantos (?)
152 p.n.e.-151 p.n.e. Phajdrias (?)
151 p.n.e.-150 p.n.e. Andreas (?)
150 p.n.e.-149 p.n.e. Zeleukos (?)
149 p.n.e.-148 p.n.e. Mikion (?)
148 p.n.e.-147 p.n.e. Lysiades (?)
147 p.n.e.-146 p.n.e. Archon opanowanie Grecji przez Rzym
146 p.n.e.-145 p.n.e. Epikrates
145 p.n.e.-144 p.n.e. Metrophanes Epigenes jest tesmotetą
144 p.n.e.-143 p.n.e. Hermias (?)
143 p.n.e.-142 p.n.e. Theajtetos
142 p.n.e.-141 p.n.e. Aristophon
141 p.n.e.-140 p.n.e. Plejstajnos (?)
140 p.n.e.-139 p.n.e. Hagnotheos Menekrates jest tesmotetą
139 p.n.e.-138 p.n.e. Apollodoros
138 p.n.e.-137 p.n.e. Timarchos
137 p.n.e.-136 p.n.e. Heraklejtos Dionysios jest tesmotetą
136 p.n.e.-135 p.n.e. Timarchides
135 p.n.e.-134 p.n.e. Dionysios Theolytos jest tesmotetą
134 p.n.e.-133 p.n.e. Nikomachos
133 p.n.e.-132 p.n.e. Ksenon
132 p.n.e.-131 p.n.e. Ergokles
131 p.n.e.-130 p.n.e. Epikles Gorgilos jest tesmotetą
130 p.n.e.-129 p.n.e. Demostratos
129 p.n.e.-128 p.n.e. Lykiskos
128 p.n.e.-127 p.n.e. Dionysios
127 p.n.e.-126 p.n.e. Theodorides Sosikrates jest tesmotetą
126 p.n.e.-125 p.n.e. Diotimos
125 p.n.e.-124 p.n.e. Jason Athenodoros jest tesmotetą
124 p.n.e.-123 p.n.e. Nikias (zmarł); Isigenes
123 p.n.e.-122 p.n.e. Demetrios
122 p.n.e.-121 p.n.e. Nikodemos Epigenes jest tesmotetą
121 p.n.e.-120 p.n.e. Phokion (?) Euandros przypuszczalnie jest tesmotetą
120 p.n.e.-119 p.n.e. Eumachos
119 p.n.e.-118 p.n.e. Hipparchos
118 p.n.e.-117 p.n.e. Lenajos Isidoros jest tesmotetą
117 p.n.e.-116 p.n.e. Menojtes
116 p.n.e.-115 p.n.e. Sarapion Sophokles jest tesmotetą
115 p.n.e.-114 p.n.e. Naosias
114 p.n.e.-113 p.n.e. Plejstajnos
113 p.n.e.-112 p.n.e. Paramonos
112 p.n.e.-111 p.n.e. Dionysios Lamios jest tesmotetą
111 p.n.e.-110 p.n.e. Sosikrates
110 p.n.e.-109 p.n.e. Polyklejtos
109 p.n.e.-108 p.n.e. Jason Epiphanes jest tesmotetą
108 p.n.e.-107 p.n.e. Demochares
107 p.n.e.-106 p.n.e. Aristarchos Telestes jest tesmotetą
106 p.n.e.-105 p.n.e. Agathokles Eukles jest tesmotetą
105 p.n.e.-104 p.n.e. Herakleides
104 p.n.e.-103 p.n.e. Diokles (?)
103 p.n.e.-102 p.n.e. Theokles
102 p.n.e.-101 p.n.e. Echekrates
101 p.n.e.-100 p.n.e. Medeios Philion jest tesmotetą
100 p.n.e.-99 p.n.e. Theodosios
99 p.n.e.-98 p.n.e. Prokles
98 p.n.e.-97 p.n.e. Argeios
97 p.n.e.-96 p.n.e. Argeios
96 p.n.e.-95 p.n.e. Herakleitos
95 p.n.e.-94 p.n.e. Diokles (?)
94 p.n.e.-93 p.n.e. Isokrates (?)
93 p.n.e.-92 p.n.e. Kallias
92 p.n.e.-91 p.n.e. Menedemos (?)
91 p.n.e.-90 p.n.e. Medeios
90 p.n.e.-89 p.n.e. Medeios
89 p.n.e.-88 p.n.e. Medeios
88 p.n.e.-87 p.n.e. anarchia
87 p.n.e.-86 p.n.e. Philanthes aneksja Aten przez Rzym
86 p.n.e.-85 p.n.e. Hierophantes
85 p.n.e.-84 p.n.e. Pythokritos
84 p.n.e.-83 p.n.e. Aeschraeus (?)
83 p.n.e.-82 p.n.e. Seleucus (?)
82 p.n.e.-81 p.n.e. Herecleodorus (?)
81 p.n.e.-80 p.n.e. Apollodorus (?)
80 p.n.e.-78 p.n.e. nieznani
78 p.n.e.-77 p.n.e. Zenion (?)
77 p.n.e.-75 p.n.e. nieznani
75 p.n.e.-74 p.n.e. Aeschines
74 p.n.e.-73 p.n.e. nieznany
73 p.n.e.-72 p.n.e. Niketes (?)
72 p.n.e.-71 p.n.e. nieznany
71 p.n.e.-70 p.n.e. Aristoksenus (?)
70 p.n.e.-69 p.n.e. Kriton (?)
69 p.n.e.-67 p.n.e. nieznani
67 p.n.e.-66 p.n.e. Theoksenus (?)
66 p.n.e.-65 p.n.e. Medeius (?)
65 p.n.e.-62 p.n.e. nieznani
62 p.n.e.-61 p.n.e. Aristeius
61 p.n.e.-60 p.n.e. Theophemus
60 p.n.e.-59 p.n.e. Herodes
59 p.n.e.-58 p.n.e. Leukius
58 p.n.e.-57 p.n.e. Kalliphon
57 p.n.e.-56 p.n.e. Diokles
56 p.n.e.-55 p.n.e. Kointus
55 p.n.e.-54 p.n.e. Aristoksenus (lub Aristodemus)
54 p.n.e.-53 p.n.e. Zenon
53 p.n.e.-52 p.n.e. Diodorus
52 p.n.e.-51 p.n.e. Lysandrus
51 p.n.e.-50 p.n.e. Lysiades
50 p.n.e.-49 p.n.e. Demetrius
49 p.n.e.-48 p.n.e. Demochares
48 p.n.e.-47 p.n.e. Philokrates
47 p.n.e.-46 p.n.e. Diokles
46 p.n.e.-45 p.n.e. Apoleksis
45 p.n.e.-44 p.n.e. Polycharmus
44 p.n.e.-43 p.n.e. lub 43 p.n.e.-42 p.n.e. Diokles Azenieus
42 p.n.e.-41 p.n.e. Euthydomus
41 p.n.e.-40 p.n.e. Nicandrus
40 p.n.e.-39 p.n.e. Philostratus
39 p.n.e.-38 p.n.e. Diocles Meliteus
38 p.n.e.-37 p.n.e. Menandrus
37 p.n.e.-36 p.n.e. Theopeithes
36 p.n.e.-35 p.n.e. Asklepiodorus
35 p.n.e.-34 p.n.e. nieznany
34 p.n.e.-33 p.n.e. Pammenes (?)
33 p.n.e.-32 p.n.e. Kleidamus (?)
32 p.n.e.-31 p.n.e. Epikrates (?)
31 p.n.e.-30 p.n.e. Polykleitus Phlyeus (?)
30 p.n.e.-29 p.n.e. Architemus (?)
29 p.n.e.-26 p.n.e. nieznani
26 p.n.e.-25 p.n.e. Dioteimus Alaieus
25 p.n.e.-21 p.n.e. nieznani
21 p.n.e.-20 p.n.e. Demeas Azenieus
20 p.n.e.-19 p.n.e. Apoleksis
19 p.n.e.-16 p.n.e. nieznani
16 p.n.e.-15 p.n.e. Pythagoras
15 p.n.e.-14 p.n.e. Antiochus
14 p.n.e.-13 p.n.e. Polyainus
13 p.n.e.-12 p.n.e. Zenon
12 p.n.e.-11 p.n.e. Leonides
11 p.n.e.-10 p.n.e. Theophilus
10 p.n.e.-9 p.n.e. nieznany
9 p.n.e.-8 p.n.e. Nikias Athmoneus (?)
8 p.n.e.-7 p.n.e. Demochares Azanieus (?)
7 p.n.e.-6 p.n.e. nieznany
6 p.n.e.-5 p.n.e. Ksenon Phlyeus (?)
5 p.n.e.-4 p.n.e. Apoleksis Philokratous eks Oiu (?)
4 p.n.e.-3 p.n.e. Aristodemus (?)
3 p.n.e.-2 p.n.e. Nikostratus (?)
2 p.n.e.-1 p.n.e. Demochares Azenius (?)
1 p.n.e.-1 Anaksagoras (?)
1-2 Areius Paianieus (?)
2-3 Kedeides (?)
3-4 Menneas (?)
4-5 Polyainus Marathonius (?)
5-6 Polycharmus Azenius (?)
6-7 Theophilus (?)
7-24 nieznani
24-25 Charmides
25-26 Kallikratides
26-27 Pamphilus
27-28 Themistocles Marathonius
28-29 Oinophilus
29-30 Boethus
30-36 nieznani
36-37 Rhoemetalcas Młodszy
37-38 Polycritus
38-39 Zenon
39-40 Sekundus
40-46 nieznani
45-46 Antipatrus Młodszy Phlyeus
46-49 nieznani
49-50 Deinophilus
50-54 nieznani
53-54 Dionysodorus
54-55 nieznany
55-56 Konon
56-61 nieznani
61-62 Thrasyllus
62-65 nieznani
64-65 Gaius Carreinas Secundus
65-66 Demostratus
66-91 nieznani
91-92 Titus Flavius Domitianus
92-93 Trevilius Rufus
93-94 nieznany
94-95 Octavius Theion
95-96 Octavius Proclus
96-97 Aeolion
97-98 nieznany
98-99 Coponius Maximus Agnoösius
99-100 Lucius Vibullius Hipparchus
100-101 Flavius Stratolaus Phylesius
101-102 Claudius Demophilus
102-103 Flavius Sophocles Sounieus
103-104 Flavius Pintenus Gargottius
104-105 Flavius Conon Sounieus
105-107 nieznani
107-108 Flavius Alcibiades Paeanieus
108-109 Julius Antiochus Philopappus (zmarł); Laelianus
109-110 Cassius Diogenes
110-111 Flavius Euphanes
111-112 Gaius Julius Cassius Steirieus
112-113 Publius Aelius Traianus Adrianus
113-114 Deëdius Secundus Sphettius
114-115 nieznany
115-116 Publius Fulvius Mitrodorus Sounieus
116-117 Flavius Macreanus Acharneus
117-118 nieznany
118-119 Maximus Agnoösius
119-126 nieznani
126-127 Claudius Herodes Marathonius
127-128 Gaius Memmius Peissandrus Colytteus
128-131 nieznani
131-132 Claudius Philogenus Visseieus
132-133 Claudius Domitianus Visseieus
133-134 nieznany
134-135 Antisthenes
135-138 nieznani
138-139 Praxagoras Thoricius
139-140 Flavius Alcibiades Paianieus
140-141 Claudius Attalus Sphettius
141-142 Publius Aelius Phileas Meliteus
142-143 Aelius Alexandrus Phalereus
143-144 Publius Aelius Vibullius Rufus
144-145 Syllas
145-146 Flavius Arrianus Paianieus
146-147 Titus Flavius Alcibiades Paeanieus
147-148 Soteles Philippus Estiaeothen
148-149 Lucius Nummius Ieroceryx Phalereus
149-150 Quintus Alleius Epictetus
150-151 Aelius Ardys
151-152 Aelius Callicrates
152-153 Lucius Nummius Menis Phalereus
153-154 Aelius Alexandrus III
154-155 Praxagoras Meliteus
155-156 Popillius Theotimus Sounieus
156-157 Aelius Gelus II
157-158 Lycomedes
158-159 Titus Aurelius Philemon Philades
159-160 Tiberius Claudius Lysiades Meliteus
160-161 Publius Aelius Themison Pammenes Azenieus
161-162 Lucius Memmius Thoricius
162-163 Pompeius Alexandrus Acharneus
163-164 Philisteides Peiraieus
164-165 Pompeius Daidouchus
165-166 Sextus Phalereus
166-167 Marcus Valerius Mamertinus Marathonius
167-168 anarchia
168-169 Tineius Ponticus Besaieus
169-170 anarchia
170-171 Tiberius Memmius Phlaccus Marathonius
171-172 anarchia
172-173 Biesius Peison Meliteus
173-174 Sallustianus Aeolion Phlyeus
174-175 Aurelius Dionysius
175-176 Claudius Heracleides Meliteus
176-177 Aristocleides Peiraieus
177-178 Scribonius Capiton (?)
178-179 Flavius Stratolaus Phylasius
179-180 Athenodorus Agrippas Iteaius
180-181 Claudius Demostratus Meliteus
181-182 Daedouchus
182-183 Marcus Munatius Maximianus Ouopiscus
183-184 Domitius Aristaius Paionides
184-185 Titus Flavius Sosigenes Palleneus
185-186 Philoteimus Arcesidemou Eleousius
186-187 Gaius Fabius Thisbianus Marathonius
187-188 Tiberius Claudius Bradouas Atticus Marathonius
188-189 Lucius Aelius Aurelius Commodus Antoninus
189-190 Menogenes
190-191 Gaius Peinarius Proclus Agnousius
191-192 nieznany
192-193 Gaius Helvidius Secundus Palleneus
193-199 nieznani
199-200 Gaius Quintus Imerus Marathonius
200-203 nieznani
203-204 Gaius Cassianus Steirieus
204-209 nieznani
209-210 Flavius Diogenes Marathonius
210-212 nieznani
212-213 Aurelius Dionysius Acharneus
213-220 nieznani
220-221 Titus Flavius (?) Philinus
221-222 Aurelius Melpomenus Antinoeus
222-230 nieznani
230-231 Cassianus Hieroceryx Steirieus
231-233 nieznani
233-234 Vib. Lysandrus
234-235 Epictetus Acharneus
235-240 nieznani
240-241 Cassianus Philippus Steirieus
241-254 nieznani
254-255 Lucius Flavius Philustratus Steirieus
255-262 nieznani
262-263 Publius Herennius Dexippus (?)
263-264 nieznany
264-265 Publius Licinius Egnatius Gallienus
265-274 nieznani
274-275 Titus Flavius Mondon Phlyeus

Inne znaczenia edytuj

We współczesnym języku greckim słowo „archont” (gr. άρχοντας, archontas) jest kolokwialnym określeniem osoby mającej władzę[5]. Na Sycylii mianem tym określano wielkich urzędników państwowych[6]. W tradycjach religii gnostycznych „archont” odnosi się do grupy siedmiu nadprzyrodzonych bytów utożsamianych ze stworzeniem świata fizycznego.

W grach komputerowych z serii Dragon Age i innych utworach z tej franczyzy mianem archonta określa się osobę sprawującą faktyczną władzę nad Imperium Tevinter, mającą m.in. możliwość mianowania nowych magistrów (przedstawicieli klasy rządzącej) i wpływania na tworzone prawa[7]. W grze komputerowej Mass Effect: Andromeda miano archonta przysługiwało przywódcy sił Imperium Kettów w gromadzie Helejosa w galaktyce Andromedy[8].

Przypisy edytuj

 1. [1] , Słownik Wyrazów Obcych
 2. Greek Word Study Tool. www.perseus.tufts.edu/hopper. [dostęp 2015-03-18]. (ang.).
 3. Encyklopedia Historia, Wyd. GREG, Kraków 2007, ISBN 978-83-7327-782-3, s.19.
 4. Kazhdan 1991 ↓, s. 160-161.
 5. Άρχοντας. www.slang.gr. [dostęp 2018-03-16]. (gr.).
 6. Giovanni Battista Siragusa: Il regno di Guglielmo i in Sicilia. tip. dello "Statuto", 1885. (wł.).
 7. Ben Gelinas, Joanna Berry, Shryl Chee, David Gaider, Sylvia Faketukuty, Mary Kirby, Lukas Kristjanson, Karin Weekes: Dragon Age: The World of Thedas. T. 1. Milwaukie: Dark Horse Books, 2013, s. 76. ISBN 978-1-61655-115-5. (ang.).
 8. BioWare, Mass Effect: Andromeda. Warszawa: Electronic Arts Polska, 23.03.2017. PlayStation 4. Dokument tekstowy w grze: Leksykon: Kettowie – Archont (pol.). Cytat: „Osobnik zwany archontem jest dowódcą sił kettów w gromadzie Helejosa. Choć jest rzadko widywany, według doniesień jego wizytom w obiektach należących do kettów towarzyszą pokazy szacunku połączonego ze strachem, egzekucje dysydentów i prezentacje cennej technologii Porzuconych.”

Bibliografia edytuj