Kraj północnoczeski

Kraj północnoczeski (czes. Severočeský kraj) powstał 11 kwietnia 1960 r. na podstawie ustawy nr 36/1960 o podziale terytorialnym państwa i jako obszar administracyjny wciąż istnieje, nie jest jednak już jednostką samorządową. Siedzibą kraju jest Uście nad Łabą. Obejmuje on północną część Czech właściwych. Na północnym wschodzie graniczy z polskim województwem dolnośląskim, na północnym zachodzie z niemiecką Saksonią, na południowym zachodzie z krajem zachodnioczeskim, na południu z krajem środkowoczeskim, a na wschodzie z krajem wschodnioczeskim.

Obejmuje dziesięć powiatów: Czeska Lipa, Deczyn, Chomutów, Jabłoniec nad Nysą, Liberec, Litomierzyce, Louny, Most, Cieplice i Uście nad Łabą.

Pierwotnie kraj północnoczeski był także jednostką samorządu terytorialnego posiadającą własną administrację. Na podstawie ustawy nr 347/1997 i ustawy nr 129/2000 o krajach kompetencje samorządu terytorialnego przejęły nowe jednostki; „stare“ kraje stały się jedynie okręgami administracyjnymi dla np. sądów (Sąd Okręgowy w Uściu nad Łabą), prokuratury, policji czy urzędów skarbowych.

Severoceskykraj.PNG

Powiaty Deczyn, Chomutów, Litomierzyce, Louny, Most, Cieplice i Uście nad Łabą tworzą samorządowy kraj ustecki. Powiaty Czeska Lipa, Jabłoniec nad Nysą i Liberec wchodzą w skład samorządowego kraju libereckiego.

Linki zewnętrzneEdytuj