Kronika Bydgoska

Kronika Bydgoska – regionalne czasopismo popularnonaukowe, wydawane przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy.

Kronika Bydgoska
Częstotliwość rocznik
Państwo  Polska
Adres Bydgoszcz
Wydawca Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy
Tematyka regionalna
Pierwszy numer 1967
Format A5
Liczba stron 500-600
Strona internetowa

CharakterystykaEdytuj

Periodyk jest dziełem sekcji wydawniczej Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Długoletnim redaktorem pisma jest prof. Włodzimierz Jastrzębski

W każdym z egzemplarzy „Kroniki” znajduje się sprawozdanie roczne z działalności TMMB, kalendarium ważniejszych wydarzeń społeczno-kulturalnych w Bydgoszczy oraz liczne artykuły popularnonaukowe poruszające zagadnienia historyczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze związane z Bydgoszczą. Począwszy od lat 90. XX w., na łamach „Kroniki” ukazują się niektóre prace magisterskie absolwentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

HistoriaEdytuj

Starania o wydawanie czasopisma regionalnego, będącego następcą przedwojennego, naukowo-literackiego „Przeglądu Bydgoskiego” (1933–1938) podejmowano od 1956 r. Pierwszy numer „Kroniki” wydano w 1967 r. przy okazji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Pismo będące rocznikiem odzwierciedlało bieżące wydarzenia z życia miasta oraz dokonywało przeglądu jego dorobku i potrzeb we wszystkich dziedzinach życia. Swoim zasięgiem tematycznym obejmowało przede wszystkim Bydgoszcz wraz z najbliższą okolicą (Fordon, Solec Kujawski, Koronowo).

Począwszy od 1980 r., zawartość wydawnictwa wzbogacano coraz częściej o artykuły dotyczące historii współczesnej miasta, perspektyw jego rozwoju, kultury, społeczeństwa, gospodarki, zagadnień komunalnych. Układ tematyczny obejmował następujące sekcje: artykuły, wspomnienia, materiały, recenzje, reportaże, biografie oraz stałą kronikę najważniejszych wydarzeń.

W latach 1967–1988 wydano 10 tomów „Kroniki Bydgoskiej”. Począwszy od 1989 r., pismo ukazywało się już corocznie, wzbogacając swoją treść pod względem naukowym. Na jego łamach publikowało teksty ponad 300 autorów. W 1999 r. ukazał się specjalnie wydany tom z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy, w którym opublikowano szereg artykułów związanych z kościołem katolickim.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj