Kronika Sarmacyey Europskiey

Kronika Sarmacyey Europskiey (łac. Sarmatiae Europeae descriptio) – kronika włoskiego podróżnika z Werony, Aleksandra Gwagnina[1][2] (Guagnina[3]), wydana po raz pierwszy w 1578, choć istnieje informacja o istnieniu wydania z 1574[2].

TytułEdytuj

Pełny tytuł dzieła to:

Kronika Sarmacyey Europskiey, w którey się zamyka Krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xsięstwy y Prowicyami swemi tudzież też Wielkie Xsięstwo Litewskie, Ruskie, Żmudzkie, Pruskie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarów przez Aleksandra Gwagnina z Werony (...) pierwey roku 1578 po łacinie wydana, A teraz zaś za przyczynieniem tych królów, których w łacińskiej nie masz, Tudzież królestw, państw, insuł, ziem y prowiciy ku tey Sarmacyey przyległych; iako Graecyey Ziem Słowiańskich, Wołoszey, Pannoniey, Bohemiey, Germaniey, Daniey, Szwecyey, Gotyey etc. Przez tegoż Authora z wielką pilnością rozdziałami na X ksiąg króciuchno zebrana, a przez Marcina Paszkowskiego za staraniem Authorowym z Łacońskiego na Polskie przełożona[1].

HistoriaEdytuj

Gwagnin wędrował po ziemiach polskich, a także brał udział w wojnach (m.in. inflanckiej i moskiewskiej)[3]. Pierwsze wydanie dzieła z 1578 wydrukowane zostało w języku łacińskim i miało 203 strony. Zawierało ono zarys geografii oraz historii Polski, a także Litwy, Prus, Inflant, Moskwy i ziem tatarskich do 1574. W 1611 ukazało się drugie wydanie kroniki – w języku polskim i z polskim tytułem (liczyło 852 strony). Tłumaczenia dokonał pisarz i popularyzator Orientu, Marcin Paszkowski na zlecenie autora. Dodano wówczas informacje na temat państw europejskich, a także części krajów Bliskiego Wschodu. Wydanie to miało dziesięć części – każdą z osobną kartą tytułową i numeracją stronnic. Kronika ilustrowana była bogato drzeworytami, na których widniały portrety różnych władców, panoramy pól bitewnych, mapy, herby i sceny rodzajowe. Drzeworyty te reprezentowały ornamentykę barokową i manierystyczną (rolwerkową)[1].

Dzieło na wiele dziesięcioleci stało się ważnym egzemplarzem w polskich księgozbiorach szlacheckich i dworskich[3], mimo że opinie o nim były różne (od przychylnych do krytycznych, posądzano je nawet o plagiat). Zastrzeżenia do wydawnictwa zgłosił m.in. Maciej Stryjkowski[2]. Od końca XVI i w wieku XVII przełożono je na język włoski, czeski oraz niemiecki. Trzykrotnie drukowano je w Krakowie, a za granicą w Spirze, Bazylei, Pradze i Wenecji[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d Elżbieta Podpłońska, Kronika Królestwa Polskiego, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” (26), 2011, s. 347-348.
  2. a b c Kacper Gis, Twórczość historyczna Aleksandra Gwagnina, 2018 [dostęp 2022-11-21].
  3. a b c Zbigniew Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, SiT, Warszawa, 1970, s. 21

Linki zewnętrzneEdytuj