Krosno mechanicznekrosno tkackie, które powstało w wyniku rozbudowy krosna ręcznego, przez zastosowanie napędu mechanicznego oraz połączenie i zsynchronizowanie wszystkich mechanizmów. Pierwsze z nich posiadały zbiorowy napęd transmisyjny. Później krosno mechaniczne zostało wyposażone w indywidualny napęd z zastosowaniem silnika elektrycznego.

Synchronizacja mechanizmów krosna

edytuj
 
Wykres kołowy pracy krosna

Podstawą pracy mechanicznego krosna tkackiego jest synchronizacja mechanizmów: bidłowego, przesmykowego i przerzutowego. Zamieszczony wykres pokazuje poszczególne fazy pracy tych trzech mechanizmów:

 1. kolor biały - podstawowe fazy ruchu bidła. Rozróżnia się tu dwa położenia
  • PMPB - przednie martwe położenie bidła - 0°, przesmyk zamknięty, dobicie wątku do krawędzi tkaniny
  • TMPB - tylne martwe położenie bidła - 180°, przesmyk w pełni otwarty (postój nicielnic), przelot czółenka.
 2. kolor żółty - fazy ruchu czółenka
  • początek ruchu czółenka 70°
  • przelot czółenka 70° do 285°
  • postój czółenka 285° do 360° i 0° do 70°
 3. kolor niebieski - fazy ruchu nicielnic
  • przesmyk zamknięty - 0° (360°)
  • otwieranie przesmyku - 0° do 120°
  • postój nicielnic (przesmyk całkowicie otwarty) 120° do 240°
  • zamykanie przesmyku - 240° do 360°

Podane kąty mierzone są na wale głównym (wykorbionym) krosna. Podane wartości zmieniają się w niewielkich granicach w zależności od obrotów wału głównego, szerokości tkaniny, rodzaju splotu i rodzaju przędzy.

Historia

edytuj

Pierwsze krosno mechaniczne zbudował w 1786 roku angielski pastor Edmund Cartwright. Posiadało ono konstrukcję drewnianą. Wyposażone było w krzywkowy mechanizm nicielnicowy i krzywkowy mechanizm przerzutowy (wprowadzający wątek). Stałoodcinkowe mechanizmy, zasilający i odbiorczy, miały wspólny napęd, co zachowało się do dziś w większości konstrukcji. Pierwszy model posiadał dodatkowo urządzenie do klejenia osnowy. Osnowa pobierana była z ramy, na której umieszczone były nawoje z przędzą osnowową. Dziś podobne ramy są elementem zespołu snowadła i nazywają się ramami natykowymi. Odpowiednie napięcie osnowy wytwarzane było przez zespół wałków, które jednocześnie nanosiły klejonkę na nitki osnowy.

Rozwój

edytuj

Dalsza ewolucja krosna mechanicznego polegała na ulepszaniu konstrukcji mechanizmów krosna i zwiększaniu wydajności tkania. Mimo zbudowania, w roku 1890, przez amerykańskiego mechanika, Jamesa H. Northropa, znacznie wydajniejszego krosna automatycznego, krosna mechaniczne stosowane były w polskim przemyśle jeszcze w latach pięćdziesiątych XX wieku. Zaczęły wychodzić z użycia dopiero kiedy upowszechniły się znacznie udoskonalone i wydajniejsze krosna automatyczne. Wadą krosien czółenkowych jest bardzo duże natężenie hałasu podczas ich pracy, przekraczające często 100 dB. Krosna automatyczne wypierane są obecnie przez jeszcze wydajniejsze i wytwarzające znacznie mniej hałasu krosna bezczółenkowe.