Otwórz menu główne

Krystyn z Koziegłów (Kozichgłów) herbu Lis (zm. przed 7 maja 1437 roku) – kasztelan sądecki w latach 14191437, sędzia ziemski sądecki w latach 14121427, tenutariusz kolski i przedecki.

Krystyn, Krzczon
Herb
Lis
Ojciec Mściwój z Kwiliny
Żona

Katarzyna Borkówna

Dzieci

Krystyn II

Początkowo należał do stronnictwa andegaweńskiego, a następnie znalazł się w stronnictwie dworskim Jagiełły.

ŻyciorysEdytuj

Był synem podkomorzego krakowskiego Mściwoja z Kwiliny. Jego debiut polityczny przypadł na okres bezkrólewia po śmierci króla Ludwika Węgierskiego, kiedy to w roku 1383 wraz ze Ściborem ze Ściborzyc oraz Janem Oswaldem z Płomykowa najechali dobra należące do arcybiskupa Bodzanty, tj. Turek i Grzegorzew. W roku 1384 brał on czynny udział w zjeździe w Radomsku.

15 lipca 1410 r. dowodził on czterdziesta drugą chorągwią w bitwie pod Grunwaldem. Chorągiew ta wystawiona była jego własnym kosztem z jego herbem Lis na sztandarze. Krystyn był sygnatariuszem aktu unii wileńsko-radomskiej w 1401 roku, a w roku 1413 unii horodelskiej, gdzie przyjął do swojego herbu Lis kasztelana trockiego Sunigałłę.

3 lipca 1431 roku, w czasie wyprawy łuckiej wysłał listy wypowiednie wielkiemu księciu litewskiemu Świdrygielle z obozu wojskowego w Bystrzycy na ziemi lubelskiej[1].

Żoną Krystyna z Koziegłów była Katarzyna Borkówna (1388-1416) wywodząca się z jednej z najbogatszych rodzin wśród krakowskiego mieszczaństwa, córka członka królewskiej rady i stolnika sandomierskiego Jana Borka. Jedynym znanym dzieckiem z tego małżeństwa był ich syn Krystyn II z Koziegłów.

Do jego majątków należała tenuta kolska oraz klucze dóbr skupionych wokół zamku Koziegłowy, zamku Mirów oraz wsi Giebułtów.

Źródła;Edytuj

  • B. Śliwiński: Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci: Studium genealogiczne, Gdańsk 1993.
  • Tenże: Dziedzice Koziegłów. [w:] Siewierz, Czeladź, Koziegłowy. Studia i materiały i z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego, red. F. Kiryk, Katowice 1994, s. 259-277.
  • J. Laberschek: Klientela Koziegłowskich i Giebułtowskich herbu Lis od schyłku XIV do końca XV wieku, Kwartalnik Historyczny, t. 100, z. 1, Warszawa 1991, s. 59-73.
  • Tenże: W sprawie początków miasta Koziegłowy, Teki Krakowskie II, Kraków 1995, s. 113-122.

PrzypisyEdytuj

  1. Dariusz Wróbel, Przyczynek prozopograficzny do dziejów tzw. wyprawy łuckiej w 1431 roku, w: Res Historica, nr 41, 2016, s. 244.