Kryształy naśladowcze

Kryształy naśladowcze – są to kryształy, których wysoka symetria geometryczna jest wynikiem wielokrotnego zbliźniaczenia osobników należących do jednej z klas o mniejszej ilości elementów symetrii. Takie kryształy tworzy np. leucyt.

kryształy leucytu (dwudziestoczterościan deltoidowy)

Ich kształt zewnętrzny dokładnie odpowiada 24-ścianowi deltoidowemu z klasy 48-ścianu układu regularnego. Postać ta jest tak powszechna i charakterystyczna dla leucytu, że dawniej nazywano ją nawet „leucytoedrytem”. Minerał ten badany pod mikroskopem, okazuje wielokrotne zbliźniaczenie listewkowatych osobników o symetrii właściwej kryształom tetragonalnym.

Zobacz teżEdytuj

skupienia minerałów, pokrój kryształu, układ krystalograficzny, sieć krystaliczna, komórka elementarna, ciało amorficzne, izotropia, jednorodność chemiczna kryształu, jednorodność fizyczna kryształu, elementy symetrii kryształów, właściwości fizyczne i chemiczne minerałów.