Krzysztof Żelski

Krzysztof Żelski (Zielski) herbu Ogończyk (ur. ok. 1606, zm. po 5 grudnia 1680) – pisarz ziemski bielski w latach 1646–1680.

Poseł na sejmy: 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649/1650 1652, 1655, 1658, 1661, 1662[1], 1674, z sejmiku bielskiego województwa podlaskiego[2][3]. Jako poseł bielski na sejm konwokacyjny 1648 roku był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 31 lipca 1648 roku[4]. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa podlaskiego[5]. Poseł sejmiku brańskiego na sejm koronacyjny 1649 roku, sejm 1650, 1652 (I), 1652 (II), 1653, 1654 (I), 1654 (II), 1659, 1667, poseł na sejm nadzwyczajny 1668 roku[6] i na sejm konwokacyjny 1668 roku[7]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 5 listopada 1668 roku na tym sejmie[8]. Poseł ziemi bielskiej na sejm 1661 roku[1]. Jako poseł ziemi bielskiej na sejm elekcyjny 1669 roku był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi bielskiej w 1669 roku[9]. Jako poseł na sejm konwokacyjny 1674 roku z ziemi bielskiej był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 15 stycznia 1674 roku na tym sejmie[10]. W czasie elekcji 1674 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego.

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego i posłem na sejm elekcyjny z ziemi bielskiej[11] jako deputat z Małopolski podpisał jego pacta conventa[12].

Żonaty dwukrotnie, pozostawił z pierwszą żoną kilkoro dzieci, m.in. Jana Kazimierza[13].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Stefania Ochmann-Staniszewska, Sejmy lat 1661–1662. Przegrana batalia o reformę ustroju Rzeczypospolitej, Wrocław 1977, s. 256.
 2. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 149.
 3. Jan Siedlecki, Mikołaj Skaszewski i Krzysztof Żelski – posłowie szlachty ziemi bielskiej na sejmy Rzeczypospolitej, [w:] Studia Podlaskie T. 3, s. 27–40, 1991.
 4. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 87.
 5. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s.]
 6. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 381.
 7. Diariusz sejmu konwokacyjnego 1668 roku. Opracował Kazimierz Przyboś, Kraków 2009, s. 75.
 8. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 500.
 9. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s.]
 10. Volumina Legum, t. V, Petersburg 1860, s. 131.
 11. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]
 12. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 30.
 13. J.A. Chrapowicki, Diariusz, cz. I 1656–1664, wyd. T. Wasilewski, Warszawa, s. 402, 1978.

BibliografiaEdytuj

 • Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia, s. 7.
 • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy”. Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 199.