Książęta połoccy

Władcy Księstwa połockiego i jego dzielnic

Kniaziowie PołockaEdytuj

Osobny artykuł: Księstwo połockie.

Kniaziowie MińskaEdytuj

Osobny artykuł: Księstwo mińskie.

Kniaziowie WitebskaEdytuj

Osobny artykuł: Księstwo witebskie.

Giedyminowicze

Kniaziowie IziasławiaEdytuj

Osobny artykuł: Kniaziowie Iziasławia.

Kniaziowie DruckaEdytuj

Osobny artykuł: Kniaziowie Drucka.