Księga parafialna

dokumenty kancelarii parafialnych używane w genealogii

Księga parafialna – zbiorcze określenie na wszelkiego rodzaju dokumenty wytworzone w kancelarii parafii lub innej jednostki organizacyjnej związku wyznaniowego, które wykorzystywane są w genealogii do ustalenia faktów genealogicznych. Dokumenty takie przybierają często postać ksiąg. Księgi parafialne obejmują:

Księga parafialna z 1795 ze wsi Stary Dwór

Ponadto w parafiach prowadzone są inne przydatne w genealogii akta parafialne:

  • kronika parafii,
  • teczki na bieżące sprawy (listy, pracownicy, rachunki, dokumentacja budowlana itp.).

Linki zewnętrzneEdytuj

  • Serwis internetowy szukajwarchiwach ze skanami wybranych ksiąg przechowywanych w zasobie archiwów państwowych