Kulin (ban)

Kulin (1163-1204) – ban Bośni od 1180 do 1204 roku.

Kulin
ilustracja
ban Bośni
Okres

od 1180
do 1204

Następca

Stefan

Dane biograficzne
Data urodzenia

1163

Data śmierci

1204

Dzieci

Stefan

Przywilej Kulina z 1189 roku

Został doprowadzony do władzy przez bizantyjskiego cesarza Manuela I Komnena w 1180 r., po którego śmierci uznał się za lennika węgierskiego. Mimo tego aktu dążył do uzyskania całkowitej niezależności. W 1189 r. obdarzył Dubrownik przywilejem na mocy którego mieszkańcy tego miasta uzyskali pełną swobodę poruszania się po terytorium Bośni bez opłacania cła, w zamian za dobrowolną daninę na rzecz władcy bośniackiego[1].

W walkach z Węgrami szukał poparcia u dalmatyńskich bogomiłów, ułatwiając im osiedlanie się na terytorium swojego władztwa. Pojawienie się w Bośni heretyckiej sekty zaniepokoiło papieża Innocentego III, który zwrócił się o pomoc do Węgier oraz wysłał do Bośni swojego legata. Węgrzy porywając syna Kulina jako zakładnika, wymusili na nim karę w wysokości 1000 grzywien srebra za nie pozbycie się sekty[2].

Kulin zmarł w 1204 r. Jego panowanie jest często wspominane jako złoty wiek Bośni. Jego państwo obejmowało dorzecze Bosny, Uskoplje nad górnym Vrbasem oraz Ramę[3]. Jego następcą został jego syn Stefan.

PrzypisyEdytuj

  1. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 134.
  2. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 135.
  3. W. Felczak, T. Wasilewski, Historia Jugosławii, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985, s. 139.