Kultura Warna

eneolityczna kultura we wschodniej Bułgarii

Kultura Warnaeneolityczna kultura nazwana od cmentarzyska Warna we wschodniej Bułgarii.

Pochówek szkieletowy z Warny

Obejmowała swym zasięgiem obszary położone od ujścia Dunaju do gór Stradża. Rozwój tej jednostki kulturowej miał miejsce w 2 połowie V tysiąclecia p.n.e. Datowanie radiowęglowe wskazuje na okres 4600–4200 lat p.n.e.[1]. Inwentarz ceramiczny składał się z naczyń wykonywanych na kole garncarskim i malowanych przed wypaleniem; ceramika miała tak wysoki poziom technologiczny, że sugeruje to istnienie w strukturze społecznej grupy rzemieślników-garncarzy. O równie wysokim stopniu zaawansowania w produkcji metalurgicznej poświadczają odkrycia z kopalni Aibunar. W inwentarzach kamiennych poświadczona jest obecność przęślików, co może sugerować rozwój tkactwa. Osady lokalizowane były w pobliżu lagun, gdzie konstrukcje mieszkalne wznoszono na wbitych w dno palach, lub wznoszone na tellach lokalizowanych na pobliskich wyspach np. stanowisko Durankulak. Ludność zajmowała się głównie uprawą pszenicy, jęczmienia, poświadczona jest także hodowla kóz, owiec i bydła.

Z kulturą Warna wiąże się prehistoryczną osadę (Solnitsata(ang.)), odkrytą w okolicach miasta Prowadija. Jest ona uważana za najstarsze miasto Europy. Była zamieszkaną przez 350 osób już około 5500 lat p.n.e. Mieszkańcy trudnili się pozyskiwaniem soli z pobliskiego źródła[2][3].

Cześć artefaktów z cmentarzyska Warna jest prezentowana na terenie Muzeum Archeologicznego w Warnie[4].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Lance Grande, Allison Augustyn: Gems and gemstones: Timeless Natural Beauty of the Mineral World. Chicago: University of Chicago Press, 2009, s. 290. ISBN 978-0226305110. [dostęp 2019-07-20].
  2. Wojciech Pastuszka: Najstarsze miasto Europy. Archeowieści, 1 listopada 2012. [dostęp 2019-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-07-21)].
  3. Europe's oldest prehistoric town found in Bulgaria (ang.). France 24, 2012-10-31. [dostęp 2019-07-21].
  4. New exhibition (ang.). Archaeological Museum – Varna. [dostęp 2019-07-24].

BibliografiaEdytuj

  • Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. II Od "rewolucji" neolitycznej do podbojów Aleksandra Wielkiego, Fogra, Kraków 2004.
  • Janusz K. Kozłowski, Archeologia Prahistoryczna, t. I Starsza Epoka Kamienia, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1972.
  • Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t.1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra, Kraków 1998.
  • Janusz K. Kozłowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
  • Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu (wyd. III), PWN, Warszawa 1990.
  • J. Desmond Clark, Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.