Kwarta (interwał)

interwał, termin muzyczny

Kwarta, to odległość od I do IV stopnia, ma 5 półtonów – interwał prosty zawarty między czterema kolejnymi stopniami skali muzycznej. W szeregu zasadniczym naturalnie występuje kwarta czysta i kwarta zwiększona (tryton). Zastosowanie znaków chromatycznych pozwala zmienić jej wysokość.

Rodzaje Edytuj

Nazwa Opis Przykład
Kwarta czysta
Posłuchaj:
melodycznie
harmonicznie
Kwarta o rozmiarze pięciu półtonów. Występuje naturalnie w szeregu zasadniczym (c-f, d-g, e-a, g-c¹). Jest konsonansem doskonałym. W przewrocie otrzymuje się kwintę czystą. Oznaczenie: 4.  

Interwały pochodne Edytuj

Kwarta cztery razy zmniejszona Kwarta trzy razy zmniejszona Kwarta dwa razy zmniejszona Kwarta zmniejszona Kwarta zwiększona Kwarta dwa razy zwiększona Kwarta trzy razy zwiększona Kwarta cztery razy zwiększona
[1] 4>>>>
[2] 1
[3] 5<<<<
[4] 2>
[5] cisis-feses
[1] 4>>>
[2] 2
[3] 5<<<
[4] 2
[5] cis-feses
[1] 4>>
[2] 3
[3] 5<<
[4] 3>
[5] c-feses
[1] 4>
[2] 4
[3] 5<
[4] 3
[5] c-fes
[1] 4<
[2] 6
[3] 5>
[4] [B] tryton
[5] c-fis
[1] 4<<
[2] 7
[3] 5>>
[4] 5
[5] c-fisis
[1] 4<<<
[2] 8
[3] 5>>>
[4] 6>
[5] ces-fisis
[1] 4<<<<
[2] 9
[3] 5>>>>
[4] 6
[5] ceses-fisis

Objaśnienia do tabeli:
[1] – oznaczenie interwału
[2] – rozmiar interwału w półtonach
[3]przewrót interwału
[4] – najprostszy interwał o takim samym brzmieniu
[5] – przykład
[B]tryton to (sprowadzając do najprostszego interwału) kwarta zwiększona lub kwinta zmniejszona

Zobacz też Edytuj