Kwas naftenowy

związek chemiczny

Kwas naftenowy (CAS: 1338-24-5) – mieszanina kwasów karboksylowych posiadających w swojej strukturze pierścień cyklopentanowy lub cykloheksanowy o masie molowej od 120 do 700 g/mol. Główną frakcją są kwasy posiadające łańcuch główny składający się z 9 do 20 atomów węgla. Otrzymywany jest w wyniku rafinacji i utlenienia frakcji naftenowej ropy naftowej. Skład końcowy jest różny w zależności od warunków w jakich przeprowadzane są te procesy[1]. Kwasy naftenowe znajdujące się w ropie naftowej powodują korozję aparatury w rafineriach, dlatego ich wpływ na korozję jest bardzo dobrze znany[2][3].

Przykład kwasu naftenowego

Mieszanina palnych substancji oraz kwasów naftenowych i palmitynianu glinu była stosowana w czasie II wojny światowej jako napalm.

Kwasy naftenowe stosuje się także jako materiały do produkcji inhibitorów korozji, do konserwacji drewna, jako smar oraz dodatek do paliwa.

NaftenianyEdytuj

Nafteniany są solami kwasów naftenowych. Znajdują one zastosowanie przemysłowe jako składniki inhibitorów korozji, detergenty, smary, insektycydy, fungicydy, akarycydy, surfaktanty.

Do przemysłowo otrzymywanych naftenianów należą: naftenian baru, naftenian wapnia, naftenian kobaltu, naftenian miedzi, naftenian ołowiu, naftenian magnezu, naftenian manganu, naftenian niklu, naftenian sodu, naftenian wanadu oraz naftenian cynku.

PrzypisyEdytuj

  1. Walter E. Rudzinski, Leon Oehlers, Yi Zhang. Tandem Mass Spectrometric Characterization of Commercial Naphthenic Acids and a Maya Crude Oil. „Energy Fuels”. 16 (5), s. 1178–1185, 2002. 
  2. E. Slavcheva, B. Shone, A. Turnbull. Review of naphthenic acid corrosion in oilrefining. „British Corrosion Journal”. 34 (2), s. 125–131, 1999. 
  3. H.M. Shalaby: Refining of Kuwait's heavy crude oil: materials challenages (ang.). [dostęp 2011-11-12].