Cyklopentan

związek chemiczny

Cyklopentan, C5H10organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów cyklicznych. Jest stosowany jako rozpuszczalnik, do produkcji żywic polimerowych i klejów, a także jako porofor przy produkcji pianek poliuretanowych[1].

Cyklopentan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C5H10

Masa molowa

70,13 g/mol

Wygląd

bezbarwna ciecz[1]

Identyfikacja
Numer CAS

287-92-3

PubChem

9253

Podobne związki
Podobne związki

cykloheksan

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Przypisy Edytuj

  1. a b c d e f Cyclopentane, [w:] PubChem [online], United States National Library of Medicine, CID: 9253 [dostęp 2023-04-19] (ang.).
  2. a b c Cyklopentan, [w:] katalog produktów Sigma-Aldrich [online], Merck, numer katalogowy: 459747 [dostęp 2023-04-19].
  3. a b c Cyclopentane, [w:] ChemIDplus [online], United States National Library of Medicine [dostęp 2012-07-13] (ang.).
  4. a b Cyklopentan, karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich, Merck, numer katalogowy: 459747 [dostęp 2023-04-19]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  5. Cyklopentan, [w:] Classification and Labelling Inventory [online], Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-04-07] (ang.).