Lachy

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia


  • Lachy – nazwa wielu grup etnograficznych na północ od Karpat wywodzone od wyżej wspomnianego określenia wschodniosłowiańskiego np.: