Laser argonowy

Laser argonowy – rodzaj jonowego lasera gazowego, w którym cząstkami aktywnymi są jony argonu Ar+.

Laser argonowy (pośrodku) wraz z zasilaczem (po prawej)

Laser ten emituje na kilku długościach fal w zakresie światła widzialnego i ultrafioletu: 351 nm, 454,6 nm, 457,9 nm, 465,8 nm, 476,5 nm, 488,0 nm, 496,5 nm, 501,7 nm, 514,5 nm, 528,7 nm.

ZastosowaniaEdytuj

Laser argonowy znajduje zastosowanie