Leiser Berge (513.1**) – mikroregion w łańcuchu Karpat Austriacko-Morawskich w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich. Leży na terytorium Austrii (kraj związkowy Dolna Austria).

Leiser Berge
ilustracja
Megaregion

Region Karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie

Podprowincja

Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Karpaty Austriacko-Morawskie

Mezoregion

Dolnoaustriackie Góry Wyspowe

Mikroregion(y)

Leiser Berge

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Austria
Dolna Austria

Leiser Berge to drugie w kolejności (licząc od południa), a przy tym najwyższe pasmo wzgórz składających się na pasmo Dolnoaustriackich Gór Wyspowych. Wzgórza są zbudowane z ostańców z wapienia jurajskiego i otoczone przez równiny północnej części Pogórza Weinviertel w Dolnej Austrii. Najwyższe wzniesienia: Buschberg (491 m n.p.m.), Oberleiserberg (457 m n.p.m.), Steinberg (452 m n.p.m.).

Na szczycie Oberleiserberg znajdują się wieża widokowa (23 m), pozostałości celtyckiego oppidum kultury późnolateńskiej z I-II wieku p.n.e., inne zabytki późnostarożytne i średniowieczne.

Od 1970 istnieje obszar chronionego krajobrazu – Naturpark Leiser Berge.

Linki zewnętrzne

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Leksykon „aeiou” – hasło Leiser Berge (niem.)
  • Krystyna Jawecka (red.) Mapa przeglądowa Europy. Austria Szwajcaria. Skala 1:1 000 000, PPWK Warszawa-Wrocław 1979
  • Rajmund Galon Austria, w: Antoni Wrzosek (red.) Geografia Powszechna. Tom III. Europa (bez ZSRR), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965
  • Teofil Lijewski, Austria, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, ISBN 83-01-05164-7, OCLC 835860669.
  • Jerzy Kondracki Fizycznogeograficzna regionalizacja Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii w układzie dziesiętnym, „Przegląd Geograficzny”, tom LXVIII, z 3–4, 1996, str. 457–466
  • Rajmund Galon Alpy. Austria. Szwajcaria, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958
  • Jerzy Kondracki Karpaty, wydanie drugie poprawione, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989, ISBN 83-02-04067-3