Leszek Leszczyński (prawnik)

polski adwokat i sędzia

Leszek Leszczyński (ur. 17 grudnia 1952 w Ostrowcu Świętokrzyskim) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie teorii prawa, nauczyciel akademicki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w latach 1999–2005 dziekan tego Wydziału, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, adwokat.

Leszek Leszczyński
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

17 grudnia 1952
Ostrowiec Świętokrzyski

profesor nauk prawnych
Specjalność: teoria prawa
Alma Mater

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktorat

1980
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Habilitacja

1987
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Profesura

1997

nauczyciel akademicki
uczelnia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Stanowisko

profesor

dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS
Okres spraw.

1999–2005

Poprzednik

Tadeusz Bojarski

Następca

Anna Przyborowska-Klimczak

Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys

edytuj

W 1971 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. W 1975 uzyskał tytuł magistra prawa po odbyciu studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podjął pracę Katedrze Teorii Państwa i Prawa WPiA UMCS. W 1980 na podstawie rozprawy pt. „Teoretyczne podstawy tworzenia prawa” napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Groszyka uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Klauzule generalne w stosowaniu prawa w 1987 otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W 1993 objął w UMCS stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 1997 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych. W tym samym roku został kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na macierzystym Wydziale[1].

W latach 1991–2001 wykonywał zawód adwokata w Lublinie. Był członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (1995–2001)[1].

W latach 1990–1993 był prodziekanem, a w latach 1999–2005 (dwie kadencje) dziekanem WPiA UMCS[1]

W 2001 został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego[1].

Był członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki (2010–2012 I kadencja Rady). Od 2013 jest przewodniczącym Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki[1].

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora uzyskał w 2010 Grzegorz Maroń[2].

Członkostwo w korporacjach naukowych

edytuj

Członkostwo w kolegiach redakcyjnych czasopism

edytuj

Wybrane publikacje

edytuj
 • Gyoseishido w japońskiej kulturze prawnej. Nieformalne działania administracji a prawo, Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996
 • Japonia. Kontynuacje i negacje, Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1994
 • Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin: UMCS, 1986
 • Ochrona praw człowieka w Europie. Szkic zagadnień podstawowych, Lublin: Oficyna Wydawnicza Verba, 2008
 • Podejmowanie decyzji prawnych. Tworzenie i stosowanie prawa, Zamość: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2003
 • Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków: "Zakamycze", 2001
 • Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000.
 • Wspólnoty europejskie. Instytucje, źródła prawa, proces integracji Zamość: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2001
 • Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków: "Zakamycze", 2001[3]

Odznaczenia

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. a b c d e f g h prof. dr hab. Leszek Leszczyński. www.umcs.pl. [dostęp 2015-09-29].
 2. Dr hab. Grzegorz Maroń, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2020-02-09].
 3. Leszczyński, Leszek (1952–).. alpha.bn.org.pl. [dostęp 2015-09-29].
 4. Uhonorowanie zasłużonych sędziów. krs.pl, lipiec 2014. [dostęp 2020-02-20].