Otwórz menu główne

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – jeden z dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został powołany 12 września 1949 roku. Obecnym dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak.

Wydział Prawa i Administracji
Faculty of Law and Administration
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Ilustracja
Data założenia 1949
Państwo  Polska
Adres 20-031 Lublin
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
Liczba pracowników
• naukowych

149
Liczba studentów ~5 tys.
Dziekan prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
Położenie na mapie Lublina
Mapa lokalizacyjna Lublina
WPiA UMCS
WPiA UMCS
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
WPiA UMCS
WPiA UMCS
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
WPiA UMCS
WPiA UMCS
Ziemia51°14′43″N 22°32′24″E/51,245278 22,540000
Strona internetowa

Spis treści

WładzeEdytuj

Źródła[1][2]

Kadencje 2012–2016 oraz 2016–2020Edytuj

Dziekan
Prodziekani
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów stacjonarnych prawniczych – dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMCS
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów stacjonarnych administracyjnych – dr hab. Małgorzata Stefaniuk, prof. UMCS
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów stacjonarnych bezpieczeństwa wewnętrznego oraz niestacjonarnych administracyjnych – dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
 • Prodziekan ds. Studenckich wł. ds. studiów prawno-biznesowych i prawno-menedżerskich oraz studiów niestacjonarnych prawniczych i bezpieczeństwa wewnętrznego – doc. dr Wiesław Perdeus

Dziekani WPiA w latach 1950–2012Edytuj

Kierunki kształceniaEdytuj

 • prawo – jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne;
 • administracja – studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • bezpieczeństwo wewnętrzne – studia I stopnia, studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawno-biznesowy – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • prawno-menedżerski – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • nauki prawne – studia III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne;
 • studia podyplomowe[3]

StrukturaEdytuj

Instytut Administracji i Prawa Publicznego – Dyrektor dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS
 • Katedra Postępowania Administracyjnego (kierownik: prof. dr hab. Janusz Niczyporuk)
 • Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji (kierownik: prof. dr hab. Marian Zdyb)
 • Katedra Prawa Finansowego (kierownik: prof. dr hab. Antoni Hanusz)
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego (kierownik: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS)
 • Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego (kierownik: prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak)
 • Katedra Prawa Rolnego i Gospodarki Gruntami (kierownik: dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS)
 • Katedra Prawa Informatycznego i Zawodów Prawniczych (kierownik: dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS)
 • Zakład Prawa Pracy (kierownik: dr hab. Anna Kosut, prof. UMCS)
Instytut Prawa Cywilnego – Dyrektor dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS
Instytut Prawa Karnego – Dyrektor prof. dr hab. Marek Mozgawa
 • Katedra Prawa Karnego i Kryminologii (kierownik: prof. dr hab. Marek Mozgawa)
 • Katedra Postępowania Karnego (kierownik: dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. UMCS)
 • Katedra Kryminalistyki i Prawa Dowodowego (kierownik: dr hab. Adam Taracha, prof. UMCS)
Instytut Historii i Teorii Państwa i Prawa – Dyrektor prof. dr hab. Leszek Leszczyński
Pozainstytutowe jednostki naukowe
 • Katedra Postępowania Cywilnego i Międzynarodowego Prawa Handlowego (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Jakubecki)
 • Katedra Prawa Unii Europejskiej (kierownik: prof. dr hab. Ryszard Skubisz)
 • Centrum Badań nad Parlamentaryzmem (kierownik: dr hab. Sławomir Patyra, prof. UMCS)
 • Pracownia Informatyki Prawniczej (kierownik: dr Zbigniew Władek)[4]

WykładowcyEdytuj

Doktorzy honoris causaEdytuj

Czasopisma naukoweEdytuj

Pracownicy Wydziału Prawa i Administracji wydają trzy czasopisma naukowe: Studia Iuridica Lublinensia, Annales UMCS sectio G oraz Studenckie Zeszyty Naukowe.

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem powołanym w 2003 r. przeznaczonym dla pracowników i doktorantów, a także osób spoza wydziału. W Studiach publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje, sprawozdania z konferencji oraz informacje o osiągnięciach naukowych, ruchu naukowym, działalności organizacyjnej, dydaktycznej, jak również informacje o organizacjach studenckich i innych wydarzeniach z życia Wydziału. Artykuły publikowane w Studiach wysyłane są do recenzji zewnętrznej. Studia Iuridica Lublinensia znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego[5].

Annales UMCS sectio G – półrocznik. Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy oraz sprawozdania z konferencji z zakresu nauk prawnych oraz administracyjnych. Teksty publikowane są w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz rosyjskim[6].

Od 1998 roku ukazują się Studenckie Zeszyty Naukowe, punktowane przez MNiSW czasopismo prowadzone przez członków Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Zakres tych publikacji obejmuje nauki prawne oraz zagadnienia interdyscyplinarne. Autorami artykułów naukowych są studenci, doktoranci i pracownicy zarówno UMCS, jak i innych uczelni z Polski i innych państw[7].

OrganizacjeEdytuj

Na wydziale działa kilkanaście organizacji:

WyróżnieniaEdytuj

W ocenie parametrycznej jednostek naukowych prowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w naukach prawnych wydział otrzymał kategorię 1 i zajął 2. miejsce na 21 klasyfikowanych jednostek naukowych (2010)[9]

W rankingu wydziałów prawa 2017 przeprowadzonym przez Perspektywy i „Rzeczpospolitą”, wydział uzyskał 3. miejsce w kategorii "Jakość kształcenia"[10].

W rankingu zdawalności na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną przeprowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Prawa i Administracji UMCS uzyskał 4. miejsce na 16 sklasyfikowanych jednostek[11].

AbsolwenciEdytuj

Absolwentami WPiA są m.in.:

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj