Liczba neutronowa

liczba neutronów w jądrze atomowym izotopu

Liczba neutronowaliczba całkowita, określająca liczbę neutronów w jądrze atomowym danego izotopu: . Gdzie: N – liczba neutronowa, A – liczba masowa, Z – liczba atomowa.

BibliografiaEdytuj