Liczba neutronowa

liczba neutronów w jądrze atomowym izotopu

Liczba neutronowaliczba całkowita, określająca liczbę neutronów w jądrze atomowym danego izotopu

gdzie:

– liczba neutronowa,
liczba masowa,
liczba atomowa.

BibliografiaEdytuj