Liczba atomowa

liczba protonów w jądrze atomu

Liczba atomowa (Z) – parametr atomów, pierwiastków chemicznych i części jonów o kilku równoważnych definicjach:

W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie[4]:

gdzie:

liczba masowa,
– liczba atomowa,
– symbol pierwiastka.

Ładunek jądra atomowego jest głównym czynnikiem określającym własności atomu, dlatego atomy mające taką samą liczbę protonów, są atomami jednego pierwiastka. Nie oznacza to jednak, że wszystkie atomy jednego pierwiastka mają taką samą masę, gdyż mogą one mieć różną liczbę neutronów w jądrach. Atomy o tej samej liczbie atomowej, a innej liczbie masowej nazywa się izotopami.

Na przykład:

42Hehel (izotop zawierający 2 neutrony)
168O, 178O, 188Otlen (izotopy zawierające odpowiednio 8, 9 i 10 neutronów)
19779Auzłoto

Izotopy wodoru mają własne symbole chemiczne, jednak ich liczba atomowa jest taka sama:

11Hprot (izotop wodoru nie zawierający neutronów)
21Ddeuter (izotop wodoru zawierający 1 neutron)
31Ttryt (izotop wodoru zawierający 2 neutrony)

Przypisy edytuj

  1. a b Liczba atomowa, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2023-10-26].
  2. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa PWN 1973 t. 1 s. 149
  3.   atomic number, Encyklopedia Britannica, britannica.com [dostęp 2023-10-26].
  4. „Encyklopedia fizyki” praca zbiorowa PWN 1973 t. 1 s. 142