Otwórz menu główne

Limnephilus flavicornis (polska nazwa bagiennik żółtorogi) – owad z rzędu chruścików (Insecta: Trichoptera), z rodziny Limnephilidae, jeden z najpospolitszych gatunków. Larwy osiągają wielkość ok. 2,5 cm, żyją w litoralu jezior, drobnych zbiornikach, bagnach. Domki larw zbudowane są z detrytusu, fragmentów roślin oraz bardzo często z muszli ślimaków wodnych – czasem wbudowywane są żywe mięczaki.

Bagiennik żółtorogi
Limnephilus flavicornis
(Fabricius, 1787)
Ilustracja
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ stawonogi
Podtyp tchawkowce
Gromada owady
Rząd chruściki
Rodzina bagiennikowate
Rodzaj Limnephilus
Gatunek bagiennik żółtorogi
Domek larwalny, zbudowany z muszli mięczaków

Limnefil, preferuje w jeziorach strefę helofitów oraz dno z grubym detrytusem, spotykany we wszystkich typach jezior. Gatunek eurosyberyjski, nie występuje w Hiszpanii i Islandii. Podawany z Kaukazu, larwy występują we wszystkich typach wód śródlądowych oraz wodach słonawych. Notowany z całej Polski (Tomaszewski 1965).

Na Pojezierzu Pomorskim larwy są często spotykane w jeziorach lobeliowych oraz jeziorach eutroficznych Niziny Szczecińskiej, w szuwarach, oczeretach, napływkach, na gałęziach, dnie piaszczystym, sporadycznie w izoetidach i elodeidach. Larwy i imagines często łowione w jeziorach Pojezierza Mazurskiego, w jeziorach mezotroficznych, eutroficznych, śródleśnych i zanikających, torfowiskowych, najliczniej wśród trzcin i roślinności szuwarowej, także na gałęziach i kłodach, czasami wśród osoki w litoralu zanikającym. W niektórych jeziorach występował w kasie eudominantów (np. w jez. Skanda). W Dolinie Biebrzy łowiony w ciekach, torfiankach i śródleśnych drobnych zbiornikach, rzadziej w starorzeczach, w Dolinie Narwi w kilku starorzeczach. Na Poj. Łęczyńsko-Włodawskim, nieliczne larwy spotykane były wśród trzcin. Obecny także w jeziorach Wielkopolski.

W Skandynawii pospolity we wszystkich rodzajach wód stojących, w tym w jeziorach, także w zalewach morskich. W Karelii larwy L. flavicornis poławiano wśród turzyc na dnie z detrytusem. Imagines poławiane nad jeziorami Estonii, Karelii, Łotwy i Litwy, najczęściej nad eutroficznymi i ultraeutroficznymi jeziorami, rzadziej nad mezotroficznymi i oligo-dystroficznymi. Wykazywany także z jezior niemieckich oraz zbiorników Holandii, obecny wśród osoki w glonach nitkowatych, stwierdzony w zbiornikach o pH 3,9 - 9,4.

BibliografiaEdytuj