Linia kolejowa Łuniniec – Baranowicze

Linia kolejowa Łuniniec – Baranowicze – linia kolejowa na Białorusi łącząca stację Łuniniec ze stacją Baranowicze Poleskie. Jest to fragment linii RówneBaranowiczeWilno.

Linia kolejowa
Łuniniec – Baranowicze
Dane podstawowe
Zarządca

БЧ

Długość

116,341 km

Rozstaw szyn

1520 mm

Historia
Rok włączenia do PKP

1918 - 1939

Portal Transport szynowy

Linia znajduje się w obwodzie brzeskim. Powstała w czasach carskich i do końca I wojny światowej leżała w Rosji. W latach 1918 - 1939 położona była w Polsce, następnie w Związku Sowieckim (1945 - 1991) i od 1991 na Białorusi.

Na całej długości linia jest dwutorowa oraz niezelektryfikowana (z wyjątkiem stacji Baranowicze Poleskie, na której istnieje sieć trakcyjna).

BibliografiaEdytuj