List do Aleksandryjczyków

List do Aleksandryjczykówapokryficzny list przypisywany św. Pawłowi, wymieniony w Kanonie Muratoriego jako dzieło marcjonitów. Nie zachował się do naszych czasów.

HipotezaEdytuj

Niemiecki biblista Theodor Zahn wysunął hipotezę, że List do Aleksandryjczyków zachował się w sakramentarzu i lekcjonarzu z Bobbio z VII wieku jako I czytanie we mszy wotywnej. Hipoteza ta jest jednak kwestionowana. Krótki utwór, pisany bardzo słabą łaciną zatytułowany jest jako List Pawła Apostoła do Kolosan i nie zawiera elementów marcjonistycznych.

BibliografiaEdytuj

  • Apokryfy Nowego Testamentu, t. 3, Listy i apokalipsy chrześcijańskie, pod redakcją Marka Starowieyskiego, Kraków 2003, s. 54-55.