Ten artykuł dotyczy pojęcia tekstu w literaturze. Zobacz też: inne znaczenie słowa „tekst”.
Przykład tekstu literackiego (fragment ballady Lilije Adama Mickiewicza z 1822 r.

Tekst – wypowiedź (zwłaszcza utrwalona graficznie, ale także ustnie) powstała w obrębie określonego systemu językowego, stanowiąca zamkniętą i skończoną całość z punktu widzenia treściowego. W tym znaczeniu tekstem jest zarówno wypowiedź jednozdaniowa (lub równoważnik zdania), jak i wielozdaniowa (np. dzieło literackie).

Tekst literackiEdytuj

Tekst literacki to tekst utworu o charakterze artystycznym, literackim.

W wydawnictwieEdytuj

W wydawnictwie tekst literacki to tekst dzieła literackiego w odróżnieniu od wstępu, komentarza, bibliografii, skorowidzu, ilustracji itp.

W piśmiennictwieEdytuj

W systematyce (należącego do nauki o literaturze) piśmiennictwa tekst literacki to dzieło literackie stanowiące przedmiot badania w odróżnieniu od utrwalonych wyników badań, tj. opracowań teoretycznych, historycznych i krytycznych (podręczników, monografii, rozpraw, recenzji itp.)

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Sierotwiński: Słownik terminów literackich: Teoria i nauki pomocnicze literatury. Wyd. 3. Wrocław: Ossolineum, 1970, s. 324-325.
  • Janusz Sławiński: Słownik terminów literackich. Wyd. 2. Wrocław: Ossolineum, 1988, s. 528.