Listy uwierzytelniające

Listy uwierzytelniające, także kredencjały (fr. lettres de créance, ang. credentials, letters of credence) – uroczysty dokument, na mocy którego mianowany jest szef misji dyplomatycznej pierwszej lub drugiej rangi dyplomatycznej. Listy uwierzytelniające stanowią ogólne umocowanie dla szefa placówki dyplomatycznej do pełnienia swojej misji i pośredniczenia w kontaktach między państwami.

List uwierzytelniający Vaclava Havla przyznający Jurajowi Nemešowi akredytację dyplomatyczną jako ambasadora Czechosłowacji na Litwie (1992 r.)

Listy uwierzytelniające wystawia głowa państwa wysyłającego (zwykle prezydent lub monarcha), a adresowane są do głowy państwa przyjmującego. W formie uroczystej wskazują imię i nazwisko szefa misji oraz zawierają grzecznościowe klauzule o utrzymaniu i zacieśnianiu stosunków między państwami.

Nowo mianowany szef misji dyplomatycznej w obcym państwie składa listy uwierzytelniające na ręce głowy państwa, z reguły w trakcie krótkiej ceremonii. Przyjęcie listów dopełnia obowiązek akredytacji i od takiej chwili szef misji może oficjalnie pełnić swoje funkcje. Data i godzina złożenia listów uwierzytelniających decyduje o miejscu ambasadora w porządku pierwszeństwa (precedencji) w korpusie dyplomatycznym.

Chargé d’affaires en pied (szef misji III rangi) otrzymuje natomiast tzw. listy wprowadzające (lettres d’introduction).

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj