Literaturno-Naukowyj Wistnyk

Literaturno-naukowyj wistnyk

Powstanie czasopisma i jego programEdytuj

W 1897 roku na bazie dwutygodnika Zoria powstaje czasopismo Ridne Słowo, które w 1898 roku, zmienia nazwę na Literaturno-naukowyj wisnyk. Inicjatorem zmian, które miały na celu nadanie czasopismu szerszego charakteru, był Mychajło Hruszewśkyj. Wydawany przez Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki, miał się ukazywać co miesiąc.

Drukowane miały w nim być:

 1. Beletrystyka – w oryginale i przekładzie z języków obcych.
 2. Artykuły o najważniejszych zdobyciach nauki.
 3. Studia krytyczno-literackie z literatury ukraińskiej i zagranicznej.
 4. Kronika literatury i życia kulturalnego ukraińsko-rosyjskiego narodu w Austrii i Rosji.
 5. Przegląd literatury.
 6. Recenzje i nowości wydawnicze.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w styczniu 1898 roku.

Czym "literaturno-naukowyj wistnyk" odróżniał się od innych wydań?Edytuj

 1. Posiadał stabilne źródło finansowania, co eliminowało możliwość przestojów wydawniczych.
 2. Wokół czasopisma zgromadzona była cała ówczesna elita literacka – poeci, pisarze, publicyści, krytycy z Galicji, Wielkiej Ukrainy i Bukowiny. W skład kolegium redakcyjnego wchodzili ludzie o bogatym doświadczeniu redaktorskim.
 3. Miał ponadpartyjny status

Redakcja, współpracownicy i treść czasopismaEdytuj

Początkowy komitet redakcyjny - Mychajło Hruszewśkyj, Iwan Franko, Ołeksandr Borkowśkyj, Osyp Makowej.

W trakcie działalności czasopisma do składu redakcji dołączyli W. Hnatiuk, O. Ołeś, J. Tyszczenko (po powrocie z emigracji pracował pod przybranym nazwiskiem P. Ławrow).

Podział historii wydawniczej czasopismaEdytuj

 1. 1898-1906 – Lwów
 2. 1907-1914, 1917-1919 – Kijów
 3. 1922-1932 – Lwów (red. Dmytro Doncow)