MIDWIG – publikowany od 21 września 1998 do 16 marca 2007 indeks giełdowy średnich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Liczony na podstawie portfela akcji 40 spółek niewchodzących w skład WIG20 i z wykluczeniem funduszy inwestycyjnych. MIDWIG jest indeksem cenowym, nieuwzględniającym dochodów z praw poboru i dywidend.

Datą bazową dla MIDWIG-u jest 31 grudnia 1997 roku, a wartością bazową 1000 punktów.

Indeks zaczął być podawany 21 września 1998 roku. Skład indeksu korygowany był co kwartał w oparciu o ranking obrotów i wartość rynkową notowanych spółek, a od 18 lutego 2002 roku notowane były kontrakty terminowe.

Po sesji 16 marca 2007 roku indeks został zastąpiony przez mWIG40[1].

PrzypisyEdytuj