Macoszyn Mały (gromada)

Macoszyn Mały – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Macoszyn Mały
gromada
1954–1962
Państwo

 Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

włodawski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1962

Siedziba

Macoszyn Mały

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

9

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Macoszyn Mały z siedzibą GRN w Macoszynie Małym utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie włodawskim w woj. lubelskim na mocy uchwały nr 17 WRN w Lublinie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Macoszyn Mały, Macoszyn Duży i Osowa ze zniesionej gminy Sobibór w powiecie włodawskim oraz obszar dotychczasowej gromady Mszanna kol. ze zniesionej gminy Bukowa w powiecie chełmskim w tymże województwie[6]. Dla gromady ustalono 9 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1962 gromadę zniesiono, włączając jej obszar do gromad Hańsk (wieś i osadę leśną Osowa, osadę leśną Hańsk oraz kolonię Zawołocze) i Wola Uhruska (wsie Macoszyn Duży i Macoszyn Mały oraz kolonie Macoszyn Mszanna i Zezulka) w tymże powiecie[8].

Przypisy

edytuj
  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 17 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu włodawskiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 23 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 15, Poz. 64)
  7. Uchwała Nr 104 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 13, Poz. 54)
  8. Uchwała Nr 15/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 20 września 1961 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych gromad w województwie lubelskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 1961 r., Nr. 11, Poz. 84)