Malikszah I (ur. 1055, zm. 1092) – sułtan Wielkich Seldżuków od roku 1072 aż do śmierci.

Malikszah I
Ilustracja
Sułtan Wielkich Seldżuków
Okres

od 1072
do 1092

Poprzednik

Alp Arslan bin Chaghri

Następca

Mahmud

Dane biograficzne
Dynastia

Wielcy Seldżucy

Data urodzenia

1055

Data śmierci

1092

Ojciec

Alp Arslan bin Chaghri

Był synem Alp Arslana (1063 - 1072). W trakcie swego panowania dbał o rozwój nauki i sztuki, finansował również wiele budowli służących celom publicznym. Wprowadził również tzw. kalendarz dżelalediński, dokładniejszy od używanego w tym czasie w Europie kalendarza juliańskiego. Składał się on z dwunastu 30-dniowych miesięcy i okresowo dodawanych 5-6 dni przestępnych.

Jego śmierć spowodowała rozpad sułtanatu na kilka niezależnych, wrogo do siebie nastawionych państw.

Bibliografia edytuj

  • Praca zbiorowa: Oxford - Wielka Historia Świata. Średniowiecze. Bizancjum - Wyprawy krzyżowe. T. 18. Poznań: Polskie Media Amer.Com, 2007, s. 53-54. ISBN 978-83-7425-698-8.