Marek Jan Olbrycht

historyk

Marek Jan Olbrycht (ur. 1965 w Dukli[2]) – historyk, archeolog i orientalista specjalizujący się w historii starożytnej i archeologii śródziemnomorskiej; nauczyciel akademicki związany z uniwersytetami w Krakowie, Münster (Niemcy) i Rzeszowie[1].

Marek Jan Olbrycht
Data i miejsce urodzenia

1965
Dukla

Zawód, zajęcie

historyk,
wykładowca akademicki

Tytuł naukowy

profesor nauk humanistycznych[1]

Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński, Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster, Niemcy

Uczelnia

Uniwersytet Rzeszowski

Stanowisko

profesor zwyczajny,
nauczyciel akademicki

Strona internetowa

Życiorys

edytuj

W 1983 roku podjął studia archeologiczne i historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, które ukończył w 1989 roku, zdobywając tytuł zawodowy magistra. Następnie wyjechał do Niemiec, gdzie w latach 1991–1992 studiował na Uniwersytecie w Kolonii oraz rozpoczął w 1993 roku studia doktoranckie na Uniwersytecie w Münster, które były współfinansowane przez Deutscher Akademischer Austauschdienst[3].

W 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na podstawie rozprawy pt. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen, której promotorem był prof. Edward Dąbrowa[4]. Dwa lata później został adiunktem w Instytucie Filologii Orientalnej swojej macierzystej uczelni. Wykładał w Krakowie do 2002 roku. Wcześniej w 1999 roku brał udział w organizowaniu Instytutu Archeologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie[3]. W 2005 roku Rada Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii o specjalności historia starożytna i archeologia śródziemnomorska na podstawie pracy nt. Aleksander Wielki i świat irański[5]. W 2006 roku został pracownikiem naukowym jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego (do 2001 roku WSP w Rzeszowie), gdzie został organizatorem i kierownikiem Zakładu Historii Starożytnej i Orientalistyki[3].

Członek Komisji Orientalistycznej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Poza działalnością uczelnianą jest aktywnym członkiem kilku krajowych jak i zagranicznych towarzystw naukowych: Societas Humboldtiana Polonorum, DAAD Alumni-Verein, European Society for Central Asian Studies, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Societas Europea Iranologica[3]. Członek Zarządu Stowarzyszenia Historyków Starożytności w Polsce.

Wielokrotny stypendysta DAAD, Alexander-von-Humboldt-Stiftung i Fundacji Lanckorońskich. Visiting Professor i wykładowca m.in. w Londynie (School of African and Oriental Studies/SOAS), Münster, Teheranie, Petersburgu, Taszkencie, Symferopolu, Berlinie, Florencji, Wenecji, Mediolanie, Atenach i Tbilisi. Brał udział w ponad 50 zagranicznych konferencjach naukowych oraz ponad 20 konferencjach w Polsce. Kierownik kilku grantów naukowych mających na celu badanie dziejów i kultury Iranu, Azji Środkowej i krajów Azji Zachodniej.

W lipcu 2015 roku Marek Jan Olbrycht otrzymał akt nominacji z tytułem profesora zwyczajnego.[6]

Zainteresowania naukowe Marka Jana Olbrychta koncentrują się wokół zagadnień związanych z historia starożytną, dziejami Orientu, i archeologią, a w szczególności: dziejami i kulturą Iranu i Azji Środkowej (okres przedislamski), relacjami Grecji i Rzymu z Orientem, Aleksandrem Wielkim i epoką hellenistyczną, Pontem i stepami nadczarnomorskimi (szczególnie Mithradates VI Eupator) oraz dziejami sztuki wojennej[3].

W 2010 M.J. Olbrycht założył recenzowane czasopismo naukowe (rocznik) Anabasis. Studia Classica et Orientalia. Dotychczas ukazało się 7 tomów. Członek rad redakcyjnych w czasopismach: Akme. Studies in Ancient History (Warszawa); Memoirs of the Oriental Department of the Russian Archaeological Society, Sankt-Petersburg, Rosja; Problemy istorii, filologii i kultury (PIFK), Magnitogorsk, Rosja; International Journal of Iranian Archaeology, Tehran, Iran. Autor ponad 100 artykułów naukowych (w tym w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych, m.in. Iranica Antiqua, Klio, Parthica, Gnomon, Ancient Society), 30 recenzji, i kilku monografii.

Wybrane publikacje

edytuj
 • Parthia et ulteriores gentes. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen (Quellen und Forschungen zur Antiken Welt, Bd. 30), München: Tuduv-Verlag 1998.
 • Aleksander Wielki i świat irański, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2004.
 • (współautor) Historia Iranu, pod red. Anny Krasnowolskiej, Wrocław: Ossolineum 2010.
 • Imperium Parthicum kryzys i odbudowa państwa Arsakidów w pierwszej połowie pierwszego wieku po Chrystusie, Kraków: Historia Iagellonica 2013.
 • Early Arsakid Parthia (ca. 250—165 B.C.) : at the crossroads of iranian, hellenistic, and Central Asian history, Leiden ; Boston: Brill 2021

Przypisy

edytuj
 1. a b Prof. Marek Jan Olbrycht, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2013-12-11].
 2. Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Rzeszowskiego 2001-2006, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 100
 3. a b c d e Biografia Marka Jana Olbrychta na stronie Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego [on-line] [dostęp: 10.12.2013]
 4. Die politischen Beziehungen zwischen dem arsakidischen Iran und den Nomaden der eurasischen Steppen w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-12-10].
 5. Aleksander Wielki i świat irański w bazie „Prace badawcze” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 2013-12-10].
 6. Instytut Historii - Uniwersytet Rzeszowski. www.ur.edu.pl. [dostęp 2015-09-17].

Linki zewnętrzne

edytuj