Marek Kłodziński

polski ekonomista

Marek Kłodziński (ur. 11 maja 1938 w Warszawie[1]) – polski ekonomista, specjalista od problematyki rolnej i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, były dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk[1][2][3].

Marek Kłodziński
Ilustracja
Marek Kłodziński (2020)
Data i miejsce urodzenia

11 maja 1938
Warszawa

Profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: ekonomika rolnictwa
Doktorat

1971

Habilitacja

1974

Profesura

14 lipca 1992

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Srebrny Krzyż Zasługi
Odznaka honorowa „Zasłużony dla Rolnictwa”

Życiorys

edytuj

W latach 1964–1968 był doktorantem Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. W latach 1968–1971 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Od 1971 roku do chwili obecnej pracuje naukowo w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na stanowiskach: Kierownika Zakładu Realizacji Badań (lata 1975–1985), Dyrektora Instytutu (1997–2008) oraz Kierownika Zakładu Ekonomii Wsi (lata 2008–2014)[4]. W okresie 1992–1999 był Dyrektorem Centrum Naukowo-Wdrożeniowego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w latach 1997–2008 Kierownikiem Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie[5]. Od 2020 roku jest prezesem zarządu Fundacji Badań Wiejsko-Miejskich RURall (Rural and Urban Research)[6].

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana w Warszawie (1955)[7] rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW, które ukończył w 1963 roku jako magister inżynier rolnik. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1971 uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW po obronie pracy doktorskiej pt. Zmiany w produkcji rolniczej zachodzące w latach 1961–1966 w uprzemysłowionym regionie płockim. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa otrzymał w 1974 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w wyniku pozytywnej oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. Gospodarstwa chłopo-robotnicze. Stopień naukowy profesora uzyskał w wyniku wniosku popartego przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w 1992 roku, a stopień naukowy profesora zwyczajnego w Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku[1].

Dorobek naukowy

edytuj

Dorobek naukowy prof. Marka Kłodzińskiego obejmuje 432 pozycje opublikowane, z czego 276 to oryginalne prace twórcze. Jest autorem 11 książek, 25 książek wydano pod jego redakcją lub współredakcją naukową, w tym czterech w językach obcych, 98 rozdziałów w monografiach, 164 artykułów w czasopismach naukowych i 124 artykułów popularnonaukowych. W czasie swojej kariery zawodowej wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach oraz był przewodniczącym komitetów organizacyjnych 29 konferencji, w tym 7 międzynarodowych. Zrecenzował wiele prac naukowych, w tym 89 recenzji książek i artykułów, 23 recenzje rozpraw doktorskich, 6 recenzji prac habilitacyjnych oraz 11 recenzji dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora[1].

Monografie autorskie

edytuj
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa 2006
 • Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 1999
 • Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996
 • Polska na tle ogólnoświatowych tendencji w rozwoju dwuzawodowości w rolnictwie, PWN, Warszawa 1986
 • Gospodarstwa o mieszanych źródłach dochodu w Polsce i w innych krajach, IRWiR PAN, Warszawa 1982
 • Dwuzawodowość w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa 1978
 • Proste formy kooperacji w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa 1976
 • Kooperacja pozioma w rolnictwie krajów kapitalistycznych, IRWiR PAN, Warszawa 1976
 • Gospodarstwa chłopsko-robotnicze, PWN, Warszawa 1974
 • Wpływ uprzemysłowienia na poziom i strukturę produkcji rolniczej, IRWiR PAN, Warszawa 1972
 • Rolnictwo w Wielkiej Brytanii, PWRiL, Warszawa 1969

Nagrody i wyróżnienia

edytuj

Uhonorowany tytułem doktora honoris causa przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[8]. Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki, Laur Wydziału V PAN za wybitny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych, Odznakę Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, Odznakę Honorową Senatu SGGW, Odznakę Honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Medal za Zasługi dla Ubezpieczenia Społecznego Rolnika, Odznakę Honorową Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie[2].

Przypisy

edytuj
 1. a b c d Jan Górecki, Profesor dr hab. Marek Władysław Kłodziński jako Człowiek i Uczony, „Wieś i Rolnictwo” (3(140)), 2008, s. 10–17, ISSN 0137-1673.
 2. a b Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Prof. dr hab. dr h.c. Marek Kłodziński [online], www.irwirpan.waw.pl [dostęp 2018-05-05].
 3. Prof. Marek Kłodziński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2019-07-13].
 4. Jerzy Wilkin, Profesor Marek Kłodziński – badacz, organizator, opiekun naukowy i człowiek wszechstronnie zaangażowany (w 80. rocznicę urodzin), „Wieś i Rolnictwo” (2(179)), 2018, s. 9–11, ISSN 0137-1673.
 5. Grzegorz Spychalski, Wkład profesora Marka Kłodzińskiego w rozwój Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, „Wieś i Rolnictwo” (3(140)), 2008, s. 29–36, ISSN 0137-1673.
 6. FUNDACJA BADAŃ WIEJSKO-MIEJSKICH RURALL (RURAL AND URBAN RESEARCH) [online], rejestr.io [dostęp 2020-05-06].
 7. Wojciech Rylski: Absolwenci Reytana 1955. wne.uw.edu.pl. [dostęp 2021-09-03].
 8. Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Prof. dr. hab. Markowi Kłodzińskiemu przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [online], www.irwirpan.waw.pl [dostęp 2018-05-05].