Otwórz menu główne

Marek Kłodziński (ur. 11 maja 1938 w Warszawie) – polski ekonomista, specjalista od problematyki rolnej i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, były dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk[1][2].

Marek Kłodziński
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 11 maja 1938
Warszawa
Zawód, zajęcie polski ekonomista
Tytuł naukowy prof. dr hab.

Spis treści

ŻyciorysEdytuj

W latach 1964–1968 był doktorantem Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. W latach 1968–1971 pracował na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN. Od 1971 roku do chwili obecnej pracuje naukowo w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na stanowiskach: Kierownika Zakładu Realizacji Badań (lata 1975–1985), Dyrektora Instytutu (1997–2008) oraz Kierownika Zakładu Ekonomii Wsi (lata 2008–2014). W okresie 1992–1999 był Dyrektorem Centrum Naukowo-Wdrożeniowego SGGW, a w latach 1997–2008 Kierownikiem Katedry Rozwoju Obszarów Wiejskich i Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. T. Rejtana rozpoczął studia na Wydziale Rolniczym SGGW, które ukończył w 1963 roku jako magister inżynier rolnik. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych uzyskał w roku 1971 uchwałą Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW po obronie pracy doktorskiej pt. „Zmiany w produkcji rolniczej zachodzące w latach 1961–1966 w uprzemysłowionym regionie płockim”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ekonomiki rolnictwa otrzymał w 1974 roku na podstawie uchwały Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w wyniku pozytywnej oceny ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habilitacyjnej pt. „Gospodarstwa chłopo-robotnicze”. Stopień naukowy profesora uzyskał w wyniku wniosku popartego przez Radę Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW w 1992 roku, a stopień naukowy profesora zwyczajnego w Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku.

Dorobek naukowyEdytuj

Dorobek naukowy prof. Marka Kłodzińskiego obejmuje 432 pozycje opublikowane, z czego 276 to oryginalne prace twórcze. Jest autorem 11 książek, 25 książek wydano pod jego redakcją lub współredakcją naukową, w tym czterech w językach obcych, 98 rozdziałów w monografiach, 164 artykułów w czasopismach naukowych i 124 artykułów popularno-naukowych. W czasie swojej kariery zawodowej wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach oraz był przewodniczącym komitetów organizacyjnych 29 konferencji, w tym 7 międzynarodowych. Zrecenzował wiele prac naukowych, w tym 89 recenzji książek i artykułów, 23 recenzje rozpraw doktorskich, 6 recenzji prac habilitacyjnych oraz 11 recenzji dorobku naukowego osób ubiegających się o tytuł naukowy profesora.

Monografie autorskieEdytuj

 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast, IRWiR PAN, Warszawa, 2006.
 • Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. IRWiR PAN, Warszawa 1999.
 • Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1996.
 • Polska na tle ogólnoświatowych tendencji w rozwoju dwuzawodowości w rolnictwie, PWN, Warszawa 1986.
 • Gospodarstwa o mieszanych źródłach dochodu w Polsce i w innych krajach, IRWiR PAN, Warszawa, 1982
 • Dwuzawodowość w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa, 1978
 • Proste formy kooperacji w rolnictwie polskim, IRWiR PAN, Warszawa, 1976
 • Kooperacja pozioma w rolnictwie krajów kapitalistycznych, IRWiR PAN, Warszawa, 1976
 • Gospodarstwa chłopsko-robotnicze, PWN, Warszawa, 1974
 • Wpływ uprzemysłowienia na poziom i strukturę produkcji rolniczej, IRWiR PAN, Warszawa 1972.
 • Rolnictwo w Wielkiej Brytanii, PWRiL, Warszawa 1969.

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie[3], Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Polskiej Akademii Nauk za szczególne zasługi dla rozwoju nauki polskiej i światowej związane ze społeczną rolą nauki, Laur Wydziału V PAN za wybitny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-rolniczych, Odznaka Instytutu Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk, Odznaka honorowa Senatu SGGW, Odznaka honorowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Medal za Zasługi dla Ubezpieczenia Społecznego Rolnika, Odznaka honorowa Senatu Akademii Rolniczej w Szczecinie.

PrzypisyEdytuj