Marek Smolak

polski prawnik i filozof, specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, prawie konstytucyjnym, prawach człowieka, etyce prawniczej oraz filozofii politycznej i moralnej

Marek Adam Smolakpolski prawnik i filozof, profesor nauk prawnych, specjalizuje się w teorii i filozofii prawa, prawie konstytucyjnym, prawach człowieka, etyce prawniczej oraz filozofii politycznej i moralnej; od 2018 redaktor naczelny Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego.

Marek Smolak
Profesor nauk prawnych
Specjalność: teoria prawa
Alma Mater

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
1984 – prawo
1987 – filozofia

Doktorat

1996 – teoria prawa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Habilitacja

2004 – prawo
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Profesura

12 listopada 2013

Profesor zwyczajny UAM
Uczelnia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra

Teorii i Filozofii Prawa WPiA

Stanowisko

Kierownik Katedry

Okres zatrudn.

2013–nadal

Uczelnia

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Katedra

Teorii i Filozofii Prawa WPiA

Stanowisko

Profesor nadzwyczajny

Okres zatrudn.

2006–2013

Strona internetowa

Życiorys Edytuj

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM (1984 − Zasady-wzorce kształtujące instytucje dziedziczenia; praca napisana pod kierunkiem Macieja Zielińskiego) oraz filozofii na Wydziale Nauk Społecznych UAM (1987 − Hans Georg Gadamer: hermeneutyka i poezja; praca napisana pod kierunkiem Michała Piotrowskiego)[1].

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1996 roku na podstawie pracy pt. Prawniczy pozytywizm instytucjonalny. Analiza poglądów Donalda Neila McCormicka i Oty Weinbergera, której promotorem był Maciej Zieliński[2]. Habilitował się w 2004 roku na podstawie oceny dorobku naukowego oraz rozprawy Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej, za którą otrzymał wyróżnienie w XLI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie[3][2]. Tytuł naukowy profesora nauk prawnych został mu nadany na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 roku.

Od 1987 roku pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pełnił między innymi funkcję rzecznika dyscyplinarnego ds. studenckich przy rektorze UAM (1996−1999)[1]. W latach 1997−1998 wykładał na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. W latach 2006−2013 był profesorem nadzwyczajnym oraz kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie[1][3]. Od 2013 roku jest kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na macierzystym wydziale[4]. Za pracę naukową i dydaktyczną był wielokrotnie wyróżniany nagrodami dziekana WPiA UAM (2005−2007, 2011)[1].

Był stypendystą European University Center for Peace Studies (Stadtschlaining, 1992), Uniwersytetu w Lund (1996), Uniwersytetu Edynburskiego (2000) oraz Uniwersytetu Hokkaido (2007). Był profesorem wizytującym Uniwersytetu Kapsztadzkiego (2001) oraz Nagoya University (2004−2005)[5], a także visting scholar w Międzynarodowym Instytucie Socjologii Prawa(inne języki) w Oñati (2018) oraz na Uniwersytecie w Syracuse (2019)[6][7].

W latach 1996−2018 był sekretarzem redakcji Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, od 2018 roku pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma[8]. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR(inne języki) (od 1999), w latach 2014–2018 sprawował funkcję przewodniczącego prezydium polskiej sekcji tego stowarzyszenia. Od 2016 roku pełni funkcję sekretarza Fundacji im. Zygmunta Ziembińskiego[1].

Został wybrany na członka Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk kadencji 2020–2023[9].

Wybrane publikacje Edytuj

Pozycje zwarte Edytuj

Pozycje artykułowe Edytuj

Rozdziały w pracach zbiorowych i artykuły publikowane w czasopismach prawniczych, m.in. w Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym, Państwie i Prawie oraz wydawnictwach zagranicznych[1][2], m.in.:

Przypisy Edytuj

  1. a b c d e f prof. zw. dr hab. Marek Smolak | Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, ktifp.amu.edu.pl [dostęp 2018-03-18] (pol.).
  2. a b c prof. dr hab. Marek Smolak. Wydział Prawa i Administracji UAM. [dostęp 2015-09-23].
  3. a b Prof. dr hab. Marek Adam Smolak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-09-30].
  4. Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM | Katedra Teorii i Filozofii Prawa WPiA UAM, ktifp.amu.edu.pl [dostęp 2018-03-18] (pol.).
  5. http://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/192070/publikacje-m.smolak.pdf
  6. Smolak, Marek Adam, Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 18 maja 2018 [dostęp 2020-09-24] (ang.).
  7. College of Law Welcomes Spring 2019 LL.M. Cohort | Syracuse University College of Law, law.syr.edu [dostęp 2020-09-24].
  8. RPEiS – Komitet Redakcyjny, rpeis.amu.edu.pl [dostęp 2018-03-18] (ang.).
  9. Komitet Nauk Prawnych PAN. pan.pl. [dostęp 2020-02-23].
  10. Marzena Kordela, Marek Smolak, HLA Hart's Postscript, „Cambrian Law Review”, 27, 1996, s. 75 [dostęp 2020-09-24].

Linki zewnętrzne Edytuj