Maswerk

dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny stanowiący wypełnienie otworu okiennego

Maswerk (z niem. Maßwerk) – dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna, przeźrocza, rozety itp. Występuje także jako dekoracja ścian, murów, wimperg, blend - taki element jest nazywany ślepym maswerkiem.

Maswerk z motywem rybiego pęcherza

Pierwszy maswerk pojawił się w kaplicach katedry Notre Dame w Reims – maswerk geometryczny (ok. 1230). Z czasem maswerki stawały się coraz bardziej ażurowe, a elementy geometryczne w nich zastosowane coraz bardziej skomplikowane. Początkowo była to kombinacja kół, sześcioliści, łuków ostrych. W gotyku dojrzałym i późnym zaczęto stosować motyw rybiego pęcherza oraz cztero- i trójliścia.

Maswerkowi towarzyszy często laskowanie – dekoracja złożona z wąskich, pionowych prętów (lasek) o zróżnicowanym profilu, wypełniających otwór drzwiowy[1], okienny lub blendę, połączonych w części górnej łukami[2].

Przypisy edytuj

  1. Sztuka świata. Słownik terminów tom 18. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 2013, s. 15. ISBN 978-83-213-4727-1.
  2. Historia sztuki. Słownik terminów artystycznych i architektonicznych. Biblioteka Gazety Wyborczej. tom 19. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2011, s. 234. ISBN 978-83-62095-59-9.

Bibliografia edytuj