Mayta Capac (XIII - XIV wiek) – na wpół legendarny władca Inków i czwarty Sapa Inca od ok. 1290 do ok. 1320 roku z dynastii Húrin, starszej gałęzi królewskiego rodu Inków, syn króla Lloque Yupanqui.

Mayta Capac
Ilustracja
Mayta Capac według Felipe Huamana Pomy de Ayali
Sapa Inca
Okres

od ok. 1290
do ok. 1320

Poprzednik

Lloque Yupanqui

Następca

Capac Yupanqui

Dane biograficzne
Dynastia

Húrin

Ojciec

Lloque Yupanqui

Żona

Mama Tankariy Yachiy

Według legendy Mayta Capac urodził się pół roku przed czasem i już w dzieciństwie odznaczał się nadzwyczajną siłą i wielkością. Charakteryzował go jednocześnie wybuchowy, nieprzewidywalny charakter, co prowadzić miało do konfliktów z sąsiadami jeszcze za panowania jego ojca.

W tradycji Inków król ten cieszył się opinią wielkiego wojownika i zdobywcy – miał on podbić rozległe obszary w sąsiedztwie jeziora Titicaca oraz miasta Arequipa i Potosí, w rzeczywistości jednak jego władztwo najprawdopodobniej nie wykraczało poza dolinę Cuzco i ziemie sąsiedniego plemienia Alcavisa (a więc ziemie w promieniu kilku, najwyżej kilkunastu kilometrów od stolicy). Przy założeniu, że szersze podboje rzeczywiście miały miejsce za jego panowania, ich przyczyną byłby prawdopodobnie poświadczony w tym czasie nieurodzaj i ogólnie niesprzyjające warunki pogodowe w dolinie Cuzco.

Główną małżonką (coyą) Mayty Capaca i królową Inków była Mama Tankariy Yachiy.